ملت ایران نگران است (بیانیه شماره ۸)

ملت ایران نگران است که در آخرین جلسه مناظره نامزد های ریاست جمهوری حرف هایی زده شود که ” آن موقع ” فرصتی برای پاسخ گویی از طرف مقابل نباشد و مردم در انتخاب فرد اصلح دچار تردید شوند ، لذا ، قاطعانه از مسئولین سازمان صدا وسیما می خواهیم که : تا فرصت باقی است ، برای رضای خدا و پاسداری از خون شهداء واثبات امانتداری وآزادگی به مردم بگویند که : دولت آقای روحانی درمورد سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ( خصوصی سازی ) که اجرای این سیاستهای استراتژیک ، واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود و زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می سازد ، چه کرده است ؟
بدیهی است که در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم ؛ به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص – بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند.

تماس باشماره های ذیل:

  • تهران ۱۶۲
  • شهرستان ۲۲۱۶۰-۰۲۱