واکنش مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر به سخنان سخیف ترامپ

♻️ملت بزرگوار ایران :

?روز گذشته،ترامپ (رئیس جمهور آمریکا )با بی شرمی تمام به ایران توهین کرد

✅ امروز قرار است آقای روحانی در سازمان ملل صحبت کنند ، ما از ایشان می خواهیم که :اثبات کند و نشان دهد که :
??به مردم خودش متکی است واین مردم ، یک ملت مقتدر را تشکیل داده اند

?ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه ی خود ایستاد ه و حرکتش راقدرتمندانه ادامه خواهد داد.

⛔️ملت ایران به برکت اسلام ، زیر بار زور نمی رود ، در مقابل قدرت ها کرنش نمی کند

? در کار مسائل مهمی که بر منافع ملی کشور ارتباط دارد ، عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی معنی ندارد

❌دشمن باید این را احساس کند وبداند که زور گویی و قلدر مأبی ، هر جای دیگر جواب بدهد ، در جمهوری اسلامی ایران جواب نخواهد داد ❌

☎️☎️☎️☎️☎️☎️☎️

☎️تماس با دفتر ریاست جمهوری در سطح گسترده ، به گونه ای که دفتر با نیویورک تماس بگیرد وبه ایشان اطلاع دهد که در ایران غوغا شده

☎️ ریاست جمهوری ۶۱۳۳ (۰۲۱)