گرامی باد چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران(وعده ی ماهمه در راهپیمایی ۲۲بهمن)

#به_مناسبت_چهل_سالگی_انقلاب :

🌷حضرت زهرا(سلام‌اللَّه‌علیها )به ما آموخت که بایدفدایی ولایت بود

🌼اکنون ابتدایی ترین کار برای اقتدا کردن به خانم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها #شرکت_درراهپیمایی۲۲بهمن و اعلام حمایت از #ولایت_فقیه است .

👌همه همت کنیم تاعزاداریهای ما گریه های مابرای حضرت زهرا فقط درحد اشک نباشدو اظهار محبتمان و اینکه اگرما آن زمان بودیم حتما #مدافع همه جانبه ایشان بودیم درحد ادعا نماند.

#چهل_سالگی_انقلاب

#همه_میاییم

🇮🇷وعده ماهمه در راهپیمایی ۲۲ بهمن 🇮🇷