بیانیه ی«شماره۱»

🍃🌹بسم الله الرحمن الرحیم🌹🍃
📝بیانیه ی«شماره۱»
🌸آن روزکه مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکرتأسیس گردید؛برماخرده گرفتندکه:
#امربه_معروف_ونهی_ازمنکرچه ربطی به سیاستهای کلی نظام دارد؟!!
🔸امّا،آن روزبه وظیفه عمل کردیم وازنیش زبان ِ این وآن خسته ومأیوس نشدیم،چون معتقدبوده وهستیم که بالاترین معروف حفظ نظام است،لذا،برهمین اساس؛آن روز درباره ی #سیل_ویرانگر این روزهای کشور،فریادزدیم که:
🌹رهبرمعظم انقلاب؛برای جلوگیری ازوقوع چنین حوادثی؛درتاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰«سیاست‌های کلی منابع آب» راجهت اجرا؛ابلاغ فرموده اندوبایدتاتحقق کامل خواسته های معظم له؛«ازدولت #مطالبه_گری کنیم».
👌آن روز درباره ی«سیل ویرانگر»این روزهای کشورفریادزدیم که:رهبرمعظم انقلاب برای جلوگیری ازوقوع چنین حوادثی؛درتاریخ۱۳۸۴/۶/۲۵«سیاستهای کلی پیشگیری وکاهش خطرات ناشی ازسوانح طبیعی وحوادث غیرمترقبه»راجهت اجرا؛ابلاغ فرموده اندوبایدتاتحقق کامل خواسته های معظم له«ازدولت #مطالبه_گری کنیم»
👌آن روز درباره ی«سیل ویرانگر»این روزهای کشورفریادزدیم که رهبرمعظم انقلاب برای جلوگیری ازوقوع چنین حوادثی؛درتاریخ۱۳۸۹/۱۱/۲۹«سیاستهای کلی نظام درامورشهرسازی»راجهت اجرا؛ابلاغ فرموده اندوبایدتاتحقق کامل خواسته های معظم له«ازدولت #مطالبه_گری کنیم»
👌آن روز درباره ی«سیل ویرانگر»این روزهای کشورفریادزدیم که رهبرمعظم انقلاب برای جلوگیری ازوقوع چنین حوادثی ؛درتاریخ۱۳۸۹/۱۱/۲۹«سیاستهای کلی نظام درامورپدافندغیرعامل»راجهت اجرا ؛ابلاغ فرموده اندوبایدتاتحقق کامل خواسته های معظم له«ازدولت #مطالبه_گری کنیم
👌آن روز درباره ی«سیل ویرانگر»این روزهای کشورفریادزدیم که رهبرمعظم انقلاب برای جلوگیری ازوقوع چنین حوادثی؛درتاریخ۱۳۹۰/۹/۲۱«سیاستهای کلی آمایش سرزمین»راجهت اجرا ،ابلاغ فرموده اندوبایدتاتحقق کامل خواسته های معظم له«ازدولت #مطالبه_گری کنیم»
❌وامّا #امروزچه میگوییم؟!…
ادامه دارد…
«والسّلام علیکم ورحمه‌الله و‌برکاته»
🌹🍃مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر🍃🌹