بیانیه ی«شماره ۴» آیااین هشدارمقام معظم رهبری؛فقط مخصوص دولتی ها ومسئوولین است ویاشامل عموم مردم هم میشود ؟!!!

بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه ی«شماره ۴»
آیااین هشدارمقام معظم رهبری؛فقط مخصوص دولتی ها ومسئوولین است ویاشامل عموم مردم هم میشود ؟!!!
می فرمایند:حرف های بنده موعظه نیست ! #لازم_الاطاعه است ! اگر اطاعت نکنید
مجازات قانونی ندارد ،امّا
مجازات سختری داردوآن قضاوت تاریخ است(۱۳۸۵/۵/۲۳) باوقوع سیل اخیرشاید باور آن مشکل باشد که: معظم له موارد ذیل« درموردآب » را درتاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۹جهت اجرا ابلاغ فرموده باشند

امّاصاحب نظران دنیامعتقدند:
اگرمردم ومسئوولین ایران؛دراین ۱۹ سال گذشته ؛به دستور رهبرخویش عمل کرده بودند، امروز شاهد این سیل ویرانگرواین خسارت های کمرشکن نبودند؟!!!
 #سیاستهای‌_کلی‌«منابع‌_آب‌»: ۱- ایجاد نظام‌ جامع‌ مدیریت‌ در کل‌ چرخه‌ی‌ آب‌ براساس‌ اصول‌ توسعه‌ی‌ پایدار و آمایش‌ سرزمین‌ در حوضه‌های‌ آبریز کشور.
۲ـ ارتقاء بهره‌وری‌ و توجه‌ به‌ ارزش‌ اقتصادی‌ و امنیتی‌ و سیاسی‌ آب‌ در استحصال‌ و عرضه‌ و نگهداری‌ و مصرف‌ آن‌.
۳ـ افزایش‌ میزان‌ استحصال‌ آب‌ و به‌ حداقل‌ رساندن‌ ضایعات‌ طبیعی‌ و غیر طبیعی‌ آب‌ در کشور از هر طریق‌ ممکن‌.
۴ـ تدوین‌ برنامه‌ی‌ جامع‌ به‌ منظور رعایت‌ تناسب‌ در اجرای‌ طرحهای‌ سد و آبخیزداری‌ و آبخوان‌داری‌ و شبکه‌های‌ آبیاری‌ و تجهیز و تسطیح‌ اراضی‌، و حفظ کیفیت‌ آب‌ و مقابله‌ با خشکسالی‌ و پیشگیری‌ از سیلاب‌ و بازچرخانی‌ و استفاده‌ از آبهای‌ غیر متعارف‌ و ارتقاء دانش‌ و فنون‌ و تقویت‌ نقش‌ مردم‌ در استحصال‌ و بهره‌ برداری‌.
۵ـ مهار آبهایی‌ که‌ از کشور خارج‌ می‌شود و اولویت‌ استفاده‌ از منابع‌ آبهای‌ مشترک‌(امام خامنه ای-۱۳۷۹/۱۲/۲۹)
ازصاحب نظران خارجی که انتظاری نیست؛ امّا داخلی هاهم نگفتندکه علت اصلی عملی نشدن« #سیاستهای_کلی_نظام نه تنها در« امور آب»بلکه درسایرمواردکلیدی دیگر(که به تدریج ؛دربیانیه های بعدی به آن اشاره خواهدشد)چه بوده است ؟!!
متأ سفانه این ها؛دانسته یاندانسته نمیگویندکه علت اصلی بدبختی مردم ؛تعطیل بودن #امربه_معروف_ونهی_ازمنکردرجامعه(به گونه ای که در اصل هشتم قانون اساسی آمده است) می باشدو

تأسف بارتر اینکه : اگریک تشکل مردم نهاد،مشابه
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر
بخواهدبه وظیفه عمل نماید،به اوخواهندگفت : اجرایی شدن یانشدن #سیاستهای_کلی_نظام؛ چه ربطی به امربه معروف و نهی ازمنکر دارد ؟!! اما؛
امام خامنه ای(حفظه الله)فرموده اند:
چندی پیش گفتم: «همه امر به معروف و نهی از منکر کنند.» الآن هم عرض میکنم: نهی از منکر کنید. این، واجب است. این، مسئولیت شرعی شما است. امروز مسئولیت انقلابی وسیاسی شما هم هست(۱۳۷۱/۴/۲۲)
حرف های بنده موعظه نیست ! #لازم_الاطاعه است ! اگر اطاعت نکنید
مجازات قانونی ندارد ،امّا
مجازات سختری داردوآن قضاوت تاریخ است(۱۳۸۵/۵/۲۳)
ادامه دارد……
دفتر مرکزی : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
«والسّلام علیکم ورحمه‌الله و‌برکاته»(۱۳۹۸/۱/۱۹)
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت حامیان امریه معروف و نهی از منکر(اصل هشتم قانون اساسی)
http://mran.ir
@hamian_m_a
@toghamolfaraez
@beha_togham_alfaraez
@mran_ir