اطلاعیه ی«شماره ی۳۵-۴۵»:ادامه ی منشور مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع ادامه ی منشور مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

۲-۲-۱-۴-……گناهان مسئولان ،علاوه‌ی برگناهان شخصی آحاد مردم، یک سیاهه‌ای ازگناهان است که مخصوص مسئولان است و یکی از آنهاهمین است:«کوتاهی کردن»؛کاری راکه میتوان انجام دادومی بایدانجام داد،انجام ندادن.

ازجمله«دست‌درازی به اموال عمومی» جزوگناهان من وشماست؛یعنی من وشما هستیم که میتوانیم مرتکب این گناه بشویم؛اماآحاد مردم نمیتوانند.

تأثیرش هم نسبت به سرقتی که فلان آدم معمولی ممکن است بکند، به‌مراتب بیشترو مضاعف است.

«کُند کردن حرکت عمومی کشوربا ایجاد یأس»، یکی دیگر ازگناهان ماست. مردم رامأیوس کنیم، نیروی محرکه رامأیوس کنیم و افق را درچشم آن کسانی که بایستی با شوق و امید جلو بروند، تیره و تار نشان بدهیم؛ این کُند کردن حرکت مردم است؛ این یک گناه بزرگی است.

یکی ازچیزهایی که حرکت کشور را کُندمیکند ، تفرقه، اختلاف و دست به گریبان شدن است؛ این ایجاد اختلاف یا دامن زدن به اختلاف، جزو گناهان مخصوص طبقه‌ی ماها مجموعه‌ی مسئولان و سیاستمدارها است.

آن چیزهایی که بخشنامه‌ای است،بخشنامه میکنیم؛ آن چیزهایی که دستوری است،به مسؤولان دستور هم میدهیم؛ اما دستور و بخشنامه ،حل کننده همه چیز نیست .

به مسؤولان نصیحت هم میکنیم ،اما این هم کافی نیست .این حقایق باید در جامعه به صورت #عرف درآید و #مطالبات جامعه را تشکیل دهد.

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر۱۳۹۸/۵/۶

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهاد آتش به اختیار(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez