بیانیه ی«شماره ی۴۸»وقتی انقلاب کردیم ازچند جبهه مورد تهاجم واقع شدیم؛

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع:

وقتی انقلاب کردیم ازچند جبهه مورد تهاجم واقع شدیم؛ که در ذیل به ۳مورد آن اشاره میگردد:

جبهه ی نظامی

جبهه ی فرهنگی

جبهه ی اقتصادی

درجبهه ی نظامی؛به دلیل استفاده از ظرفیت های داخل وتوکل به خدا وایمان به هدف و….. بردشمن غلبه کردیم وپیروز شدیم و هم اکنون به کوری چشم خیلی ها؛به توان باز دارندگی رسیده ایم.

دشمن بارمز گشایی از این پیروزی؛ وبا رخنه ونفوذ عوامل خود،موّفق گردید:

مدیران بی اعتقاد

وتصمیم سازان لیبرال

وبیگانه با اسلام و قرآن را وارد چرخه ی اداره مملکت نماید ودر دژ مستحکم اداره ی کشور اسلامی رخنه ایجاد کند ومارا در جبهه های فرهنگی واقتصادی دچار مشکل نماید .

لعنت خدا وپیامران وامامان معصوم ونفرین شهداء برما باد:
اگردراجرایی شدن #سیاستهای_کلی_نظام«در امور انتخابات» ابلاغی ۱۳۹۵/۷/۲۴کوتاهی کنیم ؛ زیرا اگر میخواهیم :

حیا، عفاف و حجاب جامعه درست شود.

اگرمیخواهیم وضعیت معیشت – اشتغال ومسکن مردم درست شود

اگر میخواهیم ارزش پول ملی افزایش یابد.

اگر میخواهیم بودجه مملکت به نفت وابسته نباشد.
اگرمی خواهیم فسادو دزدی درجامعه ریشه کن گردد.
اگرمی خواهیم به اسلامی ایرانی خود افتخارکنیم و

اگرمی خواهیم…..

بایدانتخابات آینده ؛مطابق این سیاست ها برگزار شود. و :
لعنت خدا وپیامران وامامان معصوم ونفرین شهداء برماباد:
اگردرمورد #الگوی_اسلامی_ایرانی_پیشرفت به مردم اطلاع رسانی نکنیم و به مردم نگوییم که از سال ۱۴۰۰چه اتفاق مبارکی با فرمان امام خامنه ای (حفظه الله)قرار است در کشور رخ دهد ؟!! زیرا این الگوست که مارا به دولت اسلامی _ جامعه ی اسلامی و به تمدن نوین اسلامی خواهد رساند. ان شاءالله .

(دراین رابطه به بیانیه ی شماره ۱۴و۱-۱۴ الی۵۶-۱۴ مراجعه گردد)

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۷

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez