بیانیه ی«شماره ی۷۴»برجام

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع : #برجام

برادر وخواهر ولایتمدار:آیا میدانی این کلام کیست؟!…وظیفه‌ی رهبری این نیست که بیایدوسط و بگویدبرجام نباید اجرا بشود….

آری این کلام امام خامنه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱ درپاسخ به سئوال یکی از دانشجویان است !معظم له اینگونه فرمودند:
آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید،ببینیدتصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق]تصویب میشود.

البتّه اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیّات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظیفه‌ی رهبری این نیست که بیاید وسط وبگوید #برجام نبایداجرابشود……

اینکه آقای روحانی می‌گوید آماده #مذاکره هستیم و فرصت مذاکره راهرگز ازدست نخواهیم داد، #مذاکره با کدام دولت؟

دولت آمریکا یا دولت‌های پیمان‌شکن انگلیس و فرانسه و آلمان؟

مذاکره درباره کدام موضوع ممکن است، در حالی که جای زخم خیانت در #مذاکره و توافق قبلی هنوز تازه است؟

آیا آقای روحانی می‌خواهد درباره توافقی که هزینه آن را پرداخته‌ایم، دوباره مذاکره کند؟

شانزده سال تجربه تلخ در کوله‌بار ماست

اکنون برای چندمین بار، برجام را تبدیل به ملعبه مذاکره کنیم یا بالای سر جنازه آن، برای تولید جنازه‌های جدید بساط مذاکره بچینیم؟!

پیشنهاد مشخص ما این است که :

دولت تمام تعهدات برجامی خود رامتوقف کندو آنگاه ؛ با این نانجیب ها
صرفا درباره زمان از #سرگیری همزمان تعهدات طرفین #مذاکره کند.

اما مذاکره در شرایط انجام یکطرفه تعهدات آن هم درباره تعهدات جدید، #سمّ مضاعف و #خیانت به خود دولت است .

 #مطالبه ی تحقق این امر به عهده‌ی جریانهای #حلقه‌های میانی جامعه«یعنی #تشکلهای مردمی ولایتمدار»مجموعه‌هایی ازخود #ملّت است

والا؛ آنهایی که هم اکنون #سکوت کرده اندقابل اعتمادنیستند !!!
ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر۱۳۹۸/۵/۷

مردم شریف ومسلمان ایران اسلامی برای #مطالبه_گری و رساندن این پیام به #سران محترم سه قوه؛ تماس با شماره های زیر تا حصول نتیجه:

مجلس ۳۹۹۳۱-۰۲۱

 ریاست جمهوری ۶۱۳۳-۰۲۱

 قوه قضائیه ۸۸۸۱۲۲۷۴-۰۲۱

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)

به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez