اطلاعیه ی«شماره ی۳۹-۴۵»ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

۲-۲-۲-۳-ما به مردم می گوییم که موانع ظهورچه کسانی هستند! بعنوان مثال :
۱-آنهایی که در جلو گیری از حرام علنی ،در صنعت حمل ونقل کشور ناتوانند!

۲-آنهایی که در حفظ منابع طبیعی و جنگل ها وحفظ منابع آب کشور عاجزند.

۳-آنهایی که تدابیر امام ورهبری را در صنعت نفت وگاز ومعادن ومنابع زیر زمینی کشور نادیده میگیرند

۴-آنهایی که خود رامتولی فرهنگ میدانند ،امّا ضد فرهنگ عمل میکنند

۵-آنهایی که در اقتصاد وتولید به تدابیر نائب برحق امام زمان علیه السلام عمل نمیکنند ودر حرام های علنی ناشی از بیکاری جوانان ورکود اقتصادی کشور ، سهیمند

۶-آنهایی که مروّج اشرافی گری وخوش گذرانی و مانع اصلاح الگوی مصرف واصلاح نظام اداری کشور هستند

۷-آنهایی که قانون وضع میکنند، امّا بر اجرای آن نظارت ندارند

۸-آنهایی که متولی اصلاح نظام آموزشی مدارس ودانشگاه ها هستند ، امّا در این رابطه کوتاهی وخون به دل رهبری می کنند

۹-آنهایی که نسبت به اجرای سیاست های کلی خانواده ، ابلاغی از سوی رهبری ، بی اعتقادند و به دنبال اجرای الگوهای شکست خورده ی غرب هستند

۱۰-آنهایی که به دنبال گسترش اختلاف ودوقطبی کردن جامعه و قبیله گرایی هستند

۱۱-آنهایی که اصلاح امور انتخابات را ضد منافع شخصی وگروهی خویش دانسته ومانع اجرای سیاست های کلی انتخابات شده اند

۱۲-آنهایی که اینگونه موردخطاب رهبری هستند : حرف های بنده #موعظه نیست ! لازم الاطاعه است ! اگر اطاعت نکنید#مجازات قانونی ندارد ،امّا مجازات سختری دارد و آن #قضاوت تاریخ است ؟!…..

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
 مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر ۱۳۹۸/۵/۱۰

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez