اطلاعیه ی«شماره ی۴۰-۴۵»:ادامه ی منشورمجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشورمجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

۲-۲-۲-۴-ما به مردم میگوییم که :

چه کسانی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون ، با گسترش وهمگانی شدن امربه معروف ونهی از منکر مخالفند؟!

وعلنی میگویند: به دنبال حکومتی مشابه ترکیه هستند !که مردم مخیرند،عریان بگردندویامحجبه باشند!می توانند مشروب هم بخورند.

این ها ،همان نادان هایی هستندکه در ۱۳۹۶/۱۲/۱۷توسط رهبر معظم انقلاب” رسوا “شدند!که معظم له فرمودند:

در بین این ها،ازخواص هم هست ، روز نامه نگار ومعمّم وآخوندهم در بین اینها هست.

۲-۲-۲-۵-به مردم میگوییم که :این مدعیان بی عمل چه بر سر انقلاب آورده اند و ما خواب بوده ایم.به عنوان مثال:
در بند۵ #سیاستهای_کلی خانواده که در ۱۳/شهریور/ ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده چنین آمده است:
به کارگیری یکپارچه ظرفیت ‌های آموزشی ، تربیتی ورسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی در این رابطه سئوالات فراوانی مطرح می باشد که می بایستی به آنها پاسخ داده شود:

این فرمان به رئیس جمهور

رئیس مجلس

رئیس قوه قضائیه

رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است.

آیادراین رابطه،رئیس جمهوربه عنوان مقام اجرایی کشور،وبقیه ی آقایان نسبت به سهمی که دراجراداشته اند،مراکز آموزشی وتربیتی ورسانه ای کشور را برای تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بسیج کرده اند.وظیفه ی ما چیست؟

پاسخ : حد اقل وظیفه ی ما این است که بدون هیچگونه پیش داوری ، از #صداوسیمابخواهیم تا ابعاداین قضیه ی مهم را برای #مردم شریف ایران ، به صورت #شفاف بیان نموده و اثرات مثبت ومنفی اقدامات رابرای مردم تحلیل نمایند…

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
 مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر۱۳۹۸/۵/۱۱

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez