اطلاعیه ی«شماره ی۴۵-۴۵»: ادامه ی منشور مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع : ادامه ی منشور مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

۲-۲-۲-۶-مطالبه ی اجرای #سیاستهای_کلی_نظام ومسائل مورددغدغه مقام معظم رهبری با انگیزه ی همگانی نمودن امربه معروف ونهی ازمنکرو احیای فرهنگ گفتن ونترسیدن ،احیای مطالبه گری وایجاد وگسترش نظارت عمومی ازطریق پیگیری اسناد بالا دستی و امور راهبردی ذیل:

۴۱-مطالبه گری درمورد محقق نشدن انتظارات مردم و رهبری درخصوص هیئت حقیقت یاب مرتبط با شهدای مناو مدیریت اداره حرمین شریفین

۴۲-مطالبه گری از کوتاهی های صورت گرفته در امر آگاه نمودن دانش آموزان ودانشجویان نسبت به جنایات آمریکاوعوامل بیگانه قبل وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی درایران و بی توجهی نسبت به بصیرت افزایی ودرج اسناد لانه جاسوسی در کتب درسی.

۴۳- مطالبه گری ازمسئولین ذی ربط درخصوص انحصاری بودن زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور.

۴۴- مطالبه گری در مورد اجرای قانون مبارزه با قاچا ق کالا وارز مصوب مجلس شورای اسلامی.

۴۵- مطالبه گری در مورد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری.

۴۶- مطالبه گری در موردملزم نمودن مسئولین به رعایت اصل اساسی صدای واحدقوی در مسائل مهم بین الملل

۴۷–مطالبه گری ازاقدامات صورت گرفته درمورد جذابیتهای شخصیت وشعارهاواصول امام خمینی(ره)بنیان گذارجمهوری اسلامی ایران.

۴۸-مطالبه گری ازغفلت نکردن از قدرت بسیج کنندگی انقلاب و جبران عقب ماندگی های عدالت اجتماعی و برخی از مبانی اصول اسلامی……

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۵/۱۶

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار(درپیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez