اطلاعیه ی«شماره ی۴۷-۴۵»:ادامه ی منشورمجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشورمجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

۲-۲-۲-۶-مطالبه ی اجرای #سیاستهای_کلی_نظام ومسائل مورددغدغه مقام معظم رهبری با انگیزه ی همگانی نمودن امربه معروف ونهی ازمنکرو احیای فرهنگ گفتن ونترسیدن ،احیای مطالبه گری وایجاد وگسترش نظارت عمومی ازطریق پیگیری اسناد بالا دستی و امور راهبردی ذیل:

 ۵۶-پیگیری تفکرایجادیک شبکه گسترده ومتحدازنیروهای مردمی-ولایتمداروانقلابی برای حفظ نظام وتقویت انقلاب اسلامی وارزشهای حاکم برآن.

 ۵۷–پیگیری اجرای قانون حما یت ازآمران به معروف وناهیان ازمنکرمصوب سا ل ۱۳۹۴مجلس شورای اسلامی که درحوزه ی امربه معروف ونهی ازمنکردولت به مردم به صورت مشروح به آن پرداخته می شود

۵۸-پیگیری اصلاح اموربانکی

۵۹-پیگیری ومطالبه گری تحقق شروط رهبری دربرجام

۶۰-رصداصل عدم مذاکره با آمریکا

۶۱-پیگیری راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

۶۲-مطالبه ی برخورد باجریان خبیث ناامیدکردن اساتیدودانشجویان در دانشگاه

۶۳-مراقبت از استمرارحرکت موفقیت آمیز جمهوری اسلامی

۶۴-بزرگان قم، جوانان قم باید نگذارند تا دستهای خائن، قم را از مرکزیّت انقلاب، از کانون انقلاب ‌بودن بیرون بیاورند و این معانی را در آن کمرنگ کنند……

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر ۱۳۹۸/۵/۱۸

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez