اطلاعیه ی«شماره ی۴۸-۴۵» :ادامه ی منشور مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشور مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

۲-۳-امربه معروف ونهی ازمنکر #دولت_به_مردم:
ازمهم‌ترین وظایف مسئولین درقبال مردم،اهتمام جدی به امور #فرهنگیِ جامعه وآموزش مسائل دینی به جوانان وعموم مسلمانان می‌باشد تا زمینه‌ی رشد #فکری و #اخلاقی در میان مردم هر چه بیشتر فراهم گردد.

۲-۳-۱-مولای متقیان حضرت علی علیه السلام درخطبه ۳۴ نهج البلاغه ،درخطاب به مردم شام، یکی از وظایف حاکم اسلامی را همین موضوع بیان کرده اند و می‌فرمایند:

«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ … تَعْلِیمُکُمْ کَیْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْمَا تَعْلَمُوا»
«اى مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقّى واجب شده است. حق شما بر من، آن است که … شما را آموزش دهم تا بى‌سواد و نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانید….».

۲-۳-۲-مصداق بارزاین حوزه؛قانون حمایت ازآمران به معروف وناهیان ازمنکرمی باشداین قانون مشتمل بر۲۴ماده و۱۹ تبصره درجلسه ی علنی روزیک شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳مجلس شورای اسلامی تصویب شدودرتاریخ۱۳۹۴/۲/۲به تاییدشورای نگهبان رسید

ودولتمردان رانسبت به زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحادمردم ودستگاه های اداری ورسانه های عمومی درایجادشرایط اقامه فریضه ی امربه معروف ونهی ازمنکروبالابردن سطح آگاهی های عمومی دراین خصوص راازطریق آموزش واطلاع رسانی؛حمایت های قضایی ازآمرین به معروف وناهیان ازمنکر ملزم نموده است.

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر۱۳۹۸/۵/۱۹

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez