اطلاعیه ی«شماره ی۴۹-۴۵»ادامه ی منشورمجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشورمجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

 #نکته :

۲-۳-۳–به دلیل بی انگیزه بودن برخی مسئولین و #تعلل وکوتاهی بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امر نظارت بر قانون؛ ستادهای امربه معروف ونهی ازمنکر استان هابعضادر حال تعطیل شدن است.

یا اینکه اعضای این ستاد ها حرف شنوی لازم را از رؤسای ستاد(ائمه جمعه) ندارند به عنوان مثال:

ائمه ی محترم جمعه مشهد و اصفهان به صورت رسمی در خطبه های نمازجمعه اعلام کردند:

ای مردم : ما برابر قانون #رئیس امر به معروف و نهی ازمنکر استان هستیم ؛لیکن مسئولین ازما #حرف_شنوی ندارند؛ خودتان واردمیدان شوید!

۲-۳-۴-درجایی که مسئولین کم کاری میکنند ؛ یا آنجایی که اقدام شایسته ای ارائه می دهند ؛ منکرها و معروف های حوزه ی امر به معروف ونهی ازمنکر “دولت به مردم ” نمایان می گردد و مثال فوق الذکراز مصادیق کم کاریها می باشد؛ که:

تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار مصمم است با نصب العین قراردادن اوامر مقام معظم رهبری و با پیگیری قانون فوق وبا #مطالبه_گری ازمسئولین جهت راه اندازی ستادهای امربه معروف ونهی از منکر(درسراسرکشور)وبا #پرهیز از اقدامات حاشیه ای وکم اهمیت ، به مسائل #ریشه ای واساسی انقلاب بپردازدو برای رسیدن به اهداف فوق الذکر، تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این قانون معطوف دارد.

۲-۳-۵-مامعتقدیم چنانچه امربه معروف ونهی ازمنکرمردم به مردم و مردم به دولت برابرآنچه در این گزارش آمده عمل شودماحصل آن رویش #مدیران_کارآمد؛ انقلابی وبا تقواخواهدبودکه چنین مدیرانی خود مظهرپاکی وگسترش معروف ها درجامعه خواهندبود…

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر ۱۳۹۸/۵/۲۰

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez