بیانیه ی«شماره ی۴۶-۴۵»: ادامه ی منشور مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشور مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

۲-۲-۲-۶-مطالبه ی اجرای #سیاستهای_کلی_نظام ومسائل مورددغدغه مقام معظم رهبری با انگیزه ی همگانی نمودن #امربه_معروف_ونهی_ازمنکرو احیای فرهنگ گفتن ونترسیدن ،احیای #مطالبه_گری وایجاد وگسترش نظارت عمومی ازطریق پیگیری اسناد بالا دستی و امور راهبردی ذیل:

 ۴۹- مطالبه گری در مورد جلوگیری از نفوذدشمن دردستگاه های حاکمیتی و تصمیم ساز – ما با پدیده ی نفوذ در کشورمواجه هستیم نفوذ سیاسی ، نفوذ فرهنگی ، نفوذ مالی ، نفوذ اجتماعی ، نفوذ اقتصادی اینهاست که فساد را در کشور عادی سازی می کند بحث یک نفر،ده نفر،صدنفرو هزار نفرنیست،

بعنوان مثال : اگرفقط همین تعداد اشتباه می کردند و فساد اقتصادی داشتند با آنها برخوردمی گردید ومسئله تمام می شد.
مشکل تفکری است که درحال شکل گیری است.یکی چندین برابر بقیه حقوق می گیرد؛ وقتی اعتراض می کنیم می گوید این حق من است .
این تفکر خطرناک است ،انحراف از ارزشها، خطری جدی وتهدید ی بزرگ برای نظام اسلامی ا ست.

۵۰-حمایت مردمی از صدا وسیما ی جمهوری اسلامی ایران ،به منظورتقویت روحیه مطالبه گری ونظارت عمومی

۵۱-حمایت مردمی ازنیروی انتظامی به منظورارتقاءروحیه ی کارکنان وفرماندهان ناجادربرخوردبا ناهنجاری های اجتماعی و تامین امنیت اخلاقی

۵۲-حمایت مردمی از سران سه قوه نظام، برای ارتقاءروحیه انقلابی گری درمواجه با ناملایمات وغلبه برمشکلات وحفظ ارزش های اسلامی ودستاوردهای انقلاب

۵۳-حمایت مردمی ازائمه محترم جمعه وجماعت ،ونمایندگان محترم ولی فقیه ومدیران ارزشی و. . . . در استانها

۵۴- مطالبه گری از مجلس و دولت بمنظوحفظ ارزش ها از جمله : حفظ استقلال مجلس و پرهیز از دولتی شدن آن ونهادینه نمودن امر نظارت برعملکرد دولت هاوروشنگری و جلب اعتمادعمومی

۵۵-مطالبه گری ازصدا وسیما ی جمهوری اسلامی ایران برای حضوربه موقع درصحنه ودفاع از ارزشهای دینی وتقویت وارتقای ماندگاری نظام با سلامت فکری وروحیه ی جهادی…….

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۵/۱۷

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez