اطلاعیه ی«شماره ی۵۱-۴۵»ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر

 موانع  :

۳-۲-۱-پرداختن به فروع ( و توجه بیش از حد به امورکم اهمیت) – کم اعتنایی به عدالت- نفوذ افکار و اندیشه های انحرافی -رخنه و نفوذ فرصت طلبان در دستگاه های تصمیم ساز

پیروی ازتمایلات نفسانی و گرایش به زندگی اشرافی- بر مسند رسیدن راحت طلبان-ایجاد تفرقه و اختلاف- فراموش شدن هدف- دور شدن از ولایت فقیه- تضعیف ارزش ها و نهادهای انقلابی- نفوذدردستگاه های اجرایی-

شبیخون وتهاجم فرهنگی-بحران های سیاسی- نفوذ اندیشه هاى بیگانه-تغییر جهت دادن اندیشه ها-تجددگرایى افراطى-جدایى حوزه ودانشگاه-بوروکراسى مفرط وفساد ادارى و اجتماعى

 دراین خصوص حضرت على(علیه السلام) مى فرمایند:

همانا فلسفه نابودى رژیم هاى پیشین این بود که حق مردم را ندادند تا آن را به رشوت خریدند، و راه باطلشان بردند و آنان پیرو آن گشتند.

دنیاطلبى و اشتغال به زینت هاى دنیوى بالأخص بین اقشار انقلابى-حاکم شدن روحیه ریا و تملق به جاى اخلاص و ایثار و دگرگونى مجدد ارزش هاى جامعه و فرآیند تبدیل ثروت به ارزش و نابرابرى اجتماعى

-اشاعه فحشا وفساد و ارتشا-تأثیرپذیرى از جنگ روانى و تهاجم فرهنگى و تبلیغاتى دشمن ورجعت تدریجى به ارزش هاى فرهنگى رژیم پیشین
-بحران هویت اجتماعى بالأخص بین نوجوانان و جوانان نسل دوم و سوم انقلاب وگرایش به الگوهاى غرب-فرارمغزها
-تباه نمودن اصول اساسى، فریب کارى،مقدم داشتن فرومایگان ومؤخر داشتن فرزانگان-ناتمام گذاشتن آرمانهاى نهضت
- ابهام طرح هاى آینده- تفرقه و درگیرشدن در گرداب اختلافات داخلى و استفاده نکردن از نیروهاى بالقوه مردم-شفاف نبودن مواضع گروهها، افراد و جناحها در سطح جامعه

- بى تفاوتى مردم نسبت به سرنوشت کشور و اصالت یافتن منافع شخصى و غیرسیاسى شدن دانشگاهها
– ایجاد تردید در آرمان هاى انقلاب وبه فراموشى سپردن یاتضعیف شعار استقلال و آزادى

- در خطر قرارگرفتن امنیت مظلومین- جدى نگرفتن تخصص در امر حکومت و سیاست- تبذیر و هزینه هاى زیان بار اقتصادى
- وابستگى اقتصادى به قدرت هاى بیگانه- عدم وجود فرهنگ کار و انضباط اجتماعى و گرایش به احتکار، دلالى، گران فروشى، قاچاق و سایر شغل هاى کاذب
- رانت گرایى- افزایش فاصله طبقاتى، پیدایش ثروت هاى بادآورده و بى توجهى به مستضعفان و عنایت به ثروتمند….

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر ۱۳۹۸/۵/۲۲

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez