اطلاعیه ی«شماره ی۵۲-۴۵» ادامه ی منشور مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر

۳-۳-کلیه ی اقدامات مذکور؛باانگیزه ارتقاءسطح ماندگاری نظام مقدس #جمهوری_اسلامی می باشدکه امیداست تشکل های مردم نهادآتش به اختیار در این آزمون بزرگ الهی موفق گردند

۳-۴-تشکُل معتقداست که ارزشمندترین معروف برای مسئولین، #اطاعت از رهبری وخدمت به مردم در چارچوب قانون و با حقوق متعارف و پرهیز از اشرافی گری و قدرت طلبی و مقابله با فساد اداری است.

وپسندیده ترین معروف برای مردم حمایت از رهبری باتشکیل #لشکرمطالبه_گری ونظارت برعملکردو #امرونهی مسئولین و پاسداری از ارزشها و #مطالبه_ی آرمانها وآرزوهای انقلاب اسلامی می باشدکه مؤثرترین راه رسیدن به موارد فوق الذکررا #اجرای_قانون امربه معروف ونهی ازمنکرمصوب مجلس شورای اسلامی می داند….

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر ۱۳۹۸/۵/۲۴

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez