بیانیه ی«شماره ی۶-۱۱۲»اگر جای سپاه بودیم ؛ چه می کردیم…

بسم الله الرحمن الرحیم

 #اگر جای سپاه بودیم ؛ چه می کردیم 

 امام خامنه ای ؛ فرمانده ی معظم کل قوا در مورد یکی ازفرصت هاو ظرفیت های کشور که در حال تبدیل شدن به« #تهدید» است فرمودند:
…یکی از امکانات وظرفیّتهای مهم، موج #جمعیّتی است که بعضی‌ها مخالفند. بعضی‌ها میگویند «جمعیّت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشود؟»؛ این خطا است.
هشتاد میلیون جمعیّت در یک کشور، آبرو برای این کشور است؛ این کشور هشتاد میلیون [جمعیّت دارد]. این سیاست غربی‌ها -که من بعد اشاره خواهم کرد- [یعنی] سیاست تحدید نسل، امروز گریبان خود آنها را گرفته است و دارد بیچاره‌شان میکند؛میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیّتهای زیاد و جوانهای فعّال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشند.
اینکه من اصرار میکنم که حتماً بایستی #تکثیر نسل بشود،خانواده‌ها باید فرزنددار بشوند -فرزندهای بیشتری- برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند؛ بایستی خود کشور آن را تأمین بکند. این موج #جمعیّتی یکی از امکانات است۱۳۹۷/۱/۱

ما تشکل های مردم نهاد ؛از آن آقایی که با #وعده و #وعید های دست نایافتنی و با…. #رئیس_جمهور این مملکت میشودویا ؛ #بدتر از آن ؛به شخصی که با همین شیوه؛ به مجلس میرود؛«فعلا امیدی نداریم »؛ امّا باتوجه به:

توانمندی و #ظرفیتهای_سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و همچنین باعنایت به بیانات۱۳۹۸/۰۷/۱۰ فرمانده معظم کل قوا در دیدارمجمع عالی فرماندهان سپاه
و اینکه : #حفظ_انقلاب که بالاترین معروف است؛ از وظایف اصلی سپاه محسوب می گردد ؛«اگر جای سپاه بودیم»؛به کمک #دانشمندان_متعهد این مملکت ؛ بهترین برنامه ی عملی استفاده از این سرمایه عظیم را تهیه و به محضر #معظم_له ؛ تقدیم می نمودیم .
مجددا” تأکیدمیگردد:
چنانچه؛از #توانمندی و #اقتدارسپاه برخودار بودیم ؛ هر گز اجازه نمی دادیم اوامر لازم الاجراولازم الاطاعه ولی امر مسلمین جهان ؛با سوء مدیریت وتعلل وتأخیر مواجه گردد.

رونوشت : #مجریان طرح «مسجد پناه مردم»؛ کاروان های امر به معروف ونهی از منکر«مردم به دولت»؛ جهت استحضار واقدام لازم.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

تشکل های مردمی ولایتمدار(۱۳۹۸/۷/۲۲)
@mran_ir
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱