بیانیه ی«شماره ی۹-۱۱۲»اگر جای سپاه بودیم ؛ چه می کردیم…

بسم الله الرحمن الرحیم

 #اگر جای سپاه بودیم ؛ چه می کردیم 

امام خامنه ای ؛ فرمانده ی معظم کل قوا ؛ در تاریخ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ فرموده اند:
…..انقلاب، #زنده و پویاست.« پاسدار انقلاب»، پاسدارچنین موجودزنده و پویا و متحرک و پیشرونده‌ای است.
اگر« این نبود »،تاکنون #انقلاب_اسلامی و نظام اسلامی باید ده کفن پوسانده باشد.
۱۷سال بعد؛ می فرمایند:
شمافرزندانِ عزیزِ این حقیر هستید؛ اگر کسی از بنده سؤال بکند که حالا شما از این بچّه‌ها، از این فرزندان #راضی هستید،خواهم گفت که #صددرصد راضی‌ام!
« امّاقانع نیستم»،راضی هستم خیلی، #قانع_نیستم.
توقّعِ «زیادی»هم نیست؛برای خاطر اینکه معتقدم خدای متعال استعدادی داده که شما #ده_برابر اینکه گفتیم -حالا احتیاط کردم گفتم ده برابر، امّا #صدبرابر این- میتوانید پیش بروید؛ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما الان[در جایگاهی]صدبرابرِآن روزِ اوّل قرار دارید.(۱۳۹۸/۰۷/۱۰)

ما تشکل های مردمی #ولایتمدار؛هر نهادی را که؛ ولی امر مسلمین؛ اینگونه #تأییدبفرمایند:
هم، قبول داریم
هم، از اوحمایت می کنیم و
هم،چنین«از او توقعِ جدّی داریم »،لذا،به همین دلیل می گوییم :اگرجای #سپاه بودیم :
به کمک #دانشمندان_متعهد و #اقتصاددانان این مملکت ؛به مردم میگفتیم که #بانک های این کشور در طول۴۰سال گذشته؛ در #رشدنقدینگی و #خلق پول چه نقشی داشته اند
و اگربه همین وضع ادامه دهند #️اقتصادایران درپایان دولت آقای #روحانی چه وضعی خواهد داشت
بدیهی است آنگاه مشخص خواهدشد دولتی که با وعده ی « #اصلاح_اموربانکی»سرکار آمده ،آیا به #وظیفه عمل کرده است یاخیر.
مجددا” تأکیدمیگردد:
#سپاه بایدبه پاس این همه توفیق و #تأییدوتکریم و اعتماد؛همانگونه که :
پهپاد آمریکایی را سرنگون ساخت
ویا کشتی انگلیسی را توقیف نمود
و یا منطقه را از دست داعش نجات داد
و یا عنصر خطرناکی چون، « زم» را دستگیرنمودو یا….
بایدبنا به تاکید مقام معظم رهبری از #تشکل_های خودجوش #فرهنگی #حمایت نموده وبه داد جوانان این مملکت برسد️وضمناََبه این #سئوال اساسی پاسخ دهد که:
صاحب #جوانان این کشورکه #امیدرهبرفرزانه انقلاب هستند؛اصولاََ چه کسی است 

رونوشت : #مجریان طرح «مسجد؛ پناه مردم»؛ کاروان های امر به معروف ونهی از منکر«مردم به دولت»؛ جهت استحضار واقدام لازم.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

#لطفانشردهید
تشکل های مردمی ولایتمدار(۱۳۹۸/۰۷/۲۷)
@mran_ir
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱