بیانیه ی«شماره۱۲۵ »جناب آقای روحانی؛ این بیانات در حافظه ی تاریخ خواهد ماند. توقع نبودامروز ، مجدداً درباره ی مذاکره صحبت نمایید

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
جناب آقای روحانی؛ این بیانات در حافظه ی تاریخ خواهد ماند.
توقع نبودامروز ، مجدداً درباره ی مذاکره صحبت نمایید

رهبر معظم انقلاب؛امام خامنه ای عزیز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ فرمودند:
من همین جا تنبّه بدهم این مطلبی را که بارها و بارها #تکرار کرده‌ام؛(ازجمله ۱۳۹۷/۰۱/۰۱)
سیاستی وجود دارد که این #نعمت را از ملّت ایران سلب کند؛ نعمت وجود #جوانان انبوه و فراوان را.
نتیجه‌ی این مسئله‌ی #تحدید(محدودکردن)نسل، ده سال دیگر، پانزده سال دیگر این خواهد بود که شما دیگر کشور را متراکم از نسل #جوان مشاهده نخواهید کرد؛و اینکه بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، #هشدار میدهم، به خاطر این است.
بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر آن بعد از ده سال، بیست سال ظاهر خواهد شد، آن وقتی که دیگر کاری هم نمیشود کرد…
ادامه دارد….

رونوشت : #مجریان طرح «مسجد، پناه مردم»؛ کاروان های امربه معروف و نهی از منکر«مردم به دولت »؛ جهت استحضار واقدام لازم.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
#لطفانشردهید
تشکل های مردمی ولایتمدار(۱۳۹۸/۰۸/۱۴)
@mran_ir
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ۶۶۶۷۷۳۳۳ – ۰۲۱ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید