بیانیه ی«شماره ی۲۶۵»موضوع: شاید تعجب کنید  اگر #مجلس شورای اسلامی؛ رأس برنامه های #صداوسیما قرار گرفته بود،حتی«یک نفرجوان بدون همسر»درمملکت پیدانمی شد

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

موضوع: شاید تعجب کنید 

اگر #مجلس شورای اسلامی؛ رأس برنامه های #صداوسیما قرار گرفته بود،حتی«یک نفرجوان بدون همسر»درمملکت پیدانمی شد

برای اثبات این ادعا؛کافی است که #صداوسیمابه مردم بگویدکه:

چرا #سیاستهای_کلّی « خانواده » اجرایی نشده است 

لطفا”به بند«چهارم» این سیاست هاتوّجه فرمایید

۴. ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل #ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی وارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

آیا؛مجلس به قدرکافی؛ در این خصوص؛ قوانین متقن و کارگشا به تصویب رسانده است

آیا #صداوسیما؛ حسب وظیفه؛ این مهم را ؛ به صورت جدّی از مجلس #مطالبه_گری نموده است 

آیا تشکل های مردمی ؛در این زمینه؛اطلاع رسانی و #مطالبه_گری لازم را انجام داده اند

همه مقصریم 
ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

تشکل های مردمی ولایتمدار امربه معروف ونهی از منکر۱۳۹۸/۱۲/۲۳
تماس مردمی باصدا وسیماتاحصول نتیجه :
 تهران ۱۶۲
شهرستان ۰۲۱ _۲۷۸۱
#لطفانشردهید
@mran_ir
جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره ی این بیانیه با شماره تلفن۶۶۶۷۷۳۳۳ _۰۲۱دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.