بیانیه ی«شماره ی۲۷۲»موضوع:سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه

🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹

🔵موضوع:سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه
🇮🇷ملت بزرگوار ایران اسلامی❗️
🌸سلام علیکم
♻️بااحترام ؛همانگونه که؛دربیانیه های قبلی به استحضار رسید؛امام خامنه ای رهبرمعظم انقلاب فرموده اند:
✅مهمترین وظیفه ی رهبری در #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران؛تنظیم سیاستهای کلی نظام است و….این سیاستهابه #مجلس ابلاغ میشودومجلس مؤظف است برطبق این سیاستها قانون بگذراند( ۱۳۸۲/۰۹/۲۶).
📝براین اساس؛ تاکنون؛معظم له؛نزدیک به «۴۰»سیاست رابه #مسئولین نظام؛ ازجمله به رؤسای جمهور ومجلس؛ در ادوارگذشته وحال ؛ابلاغ فرموده اندکه : سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه؛ یکی از مهم ترین این سیاست ها می باشد.

⏰درزمان دولت فعلی؛ اتفاق عجیبی رخ داد❗️شاید به دلیل بی تفاوتی ما بود❗️که : برنامه ی ای تحت عنوان «برجام » از سوی دولت؛ برنامه ی ششم توسعه را اینگونه متأثر ساخت ⁉️

👌 اینک درآستانه ی تشکیل #مجلس یازدهم ؛ از نمایندگان جدید؛درخواست می کنیم که ازطریق رسانه ملی به”۸۰”سئوال زیر پاسخ دهند؛ تا واقعیت ها برای مردم روشن گردد؛ که چه برسر سیاست های کلی برنامه ششم آمده است⁉️
❌در سر فصل امور اقتصادی:
✅۱-در ارتباط با رشد #اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ی امکانات و ظرفیت‌های کشور، قرار بود؛ متوسط رشد ۸درصد در طول برنامه محقق شود؛دولت ومجلس چه کرده اند⁉️

✅۲-درارتباط بابهبودمستمرفضای #کسب‌وکار وتقویت ساختار رقابتی ورقابت‌پذیری بازارها؛دولت ومجلس چه کرده اند⁉️
✅۳-درارتباط بامشارکت وبهره‌گیری مناسب ازظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی باایفای نقش ملی وفراملی آنهادرتحقق اقتصادمقاومتی؛دولت ومجلس چه کرده اند⁉️.
✅۴-درارتباط باتوسعه‌ی پیوندهای اقتصادی وتجاری متقابل وشبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی وتبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی وانعقادپیمان‌های پولی دو وچندجانبه باکشورهای طرف تجارت درچارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و۱۲ سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی؛دولت ومجلس چه کرده اند⁉️
✅۵-درارتباط باگسترش وتعمیق نظام جامع تأمین مالی وابزارهای آن(بازار پول،بازار سرمایه وبیمه‌ها)با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی وافزایش سهم مؤثربازارسرمایه درجهت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری وثبات وپایداری وکاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری واقتصادی کشورباتأکیدبرارتقاء شفافیت وسلامت نظام مالی؛دولت ومجلس چه کرده اند⁉️
✅۶-در ارتباط باتأمین مالی فعالیت‌های خردومتوسط به‌وسیله‌ی نظام بانکی؛دولت ومجلس چه کرده اند⁉️.

✅۷-درارتباط باارتقاء کیفی وکمّی نظام جامع صنعت بیمه وابزارهای آن(بازارهای رقابتی،بیمه‌‌ی اتکایی و…) بامشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری واقتصادی کشور؛ دولت ومجلس چه کرده اند⁉️

✅۸-درارتباط باجذب سرمایه‌ی ایرانیان خارج ازکشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.؛ دولت ومجلس چه کرده اند⁉️.

❌به دلیل اهمیت موضوع وپرهیز از طولانی شدن این بیانیه ؛«۷۲»سئوال دیگر را (ان شاءالله) دربیانیه های بعدی مطرح خواهیم نمود❌

🇮🇷 مااز #صداوسیما ی جمهوری اسلامی ایران می خواهیم: #مطالبه_گری ازمجلس ودولت را در رأس برنامه های خودقراردهد؛وبستری فراهم نماید؛تامردم بتوانندبه راحتی با #نمایندگان خوددرتماس ودرتعامل لازم باشندکه پیشنهادمشخص مادراین خصوص؛ راه اندازی #دوشبکه_رادیویی_وتلویزیونی مستقل ویژه مجلس است .
📞از هموطنان عزیز؛استدعا می گرددکه ازطریق تماس باشماره های ذیل؛موضوع را؛تاحصول نتیجه از #صداوسیماپیگیری نمایند.

☎️ تهران ۱۶۲
☎️شهرستان ۲۷۸۱-۰۲۱

🌸ومن الله التوفیق وعلیه التکلان۱۳۹۹/۰۱/۰۱

❌مسئول دفتر مرکزی #تشکلهای مردمی ولایتمدار امربه معروف ونهی ازمنکر:
🌸سربازولایت حبیب الله نعمت الهی

☎️مستقیم : ۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۸
☎️ دفتر مرکزی: ۶۶۶۷۷۳۳۳_۰۲۱
☎️نمابر : ۶۶۸۴۵۴۰۹ _ ۰۲۱
#لطفانشردهید

@mran_ir