بیانیه ی«شماره ی ۳۹۰»موضوع: مطالبه گری ازقوه قضاییه در مورد حجاب وعفاف :

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
موضوع: #مطالبه_گری ازقوه قضاییه در مورد #حجاب_وعفاف :

مبنای اقدام :
بیانات ۱۳۹۶/۱۲/۱۷رهبرمعظم انقلاب
شماره ی اقدام :۰۲

مفاد #مطالبه_گری :ممانعت از رواج حرام الهی درجامعه.

امام خامنه ای (حفظه الله) فرموده اند:
شارع مقدس بر #حکومت_اسلامی تکلیف کرده است که :
مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود ؛
حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بایستد ؛
درمقابل گناه بایستد (۱۳۹۶/۱۲/۱۷)

 معظم له در تیرماه ۹۹ فرمودند :
…..آن کسی که #آمربه_معروف وناهی ازمنکراست بایدبه #قوّه‌قضائیّه دلگرم باشد، بداند که قوّه‌ قضائیّه پشتیبان او است . ( ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ )

مادر صورتی به #قوه‌قضاییه دلگرم هستیم و قوه قضاییه را پشتیبان خود میدانیم که :
از ۲۶ دستگاه حکومتی ذیل سئوال نمایدکه۱۵ سال قبل(سال ۸۴)؛ وظایف تخصصی شمادرمورد #حجاب_وعفاف جهت اجرا ابلاغ شده؛ چراوضع حجاب بدترشده است ؟!!

_وظایف تخصصی دستگاههای قانونگذار و اجرایی حکومت درمورد #حجاب_وعفاف

۱_ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/۲۱ وظیفه

۲_وزارت بازرگانی _۱۳وظیفه

۳_ سازمان صدا و سیما-۳۱وظیفه

۴_نیروی انتظامی-۲۱وظیفه

۵_ سازمان ملی جوانان(ادغام
دروزارت ورزش)۱۴وظیفه

۶-سازمان تبلیغات اسلامی/۱۲وظیفه

۷_وزارت آموزش وپرورش _۲۱وظیفه

۸_وزارت اموراقتصادی ودارایی_۵وظیفه

۹_وزارت علوم ـ دانشگاه‌هاومراکز آموزش عالی _۱۷وظیفه

۱۰_مرکز امور زنان وخانواده -۶وظیفه

۱۱_وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات _۸وظیفه

۱۲_سازمان تربیت بدنی(ادغام در وزارت ورزش)-۱۸وظیفه

۱۳_شهرداری _۱۰وظیفه

۱۴_ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی _۱۷وظیفه

۱۵_ستاداحیای امربه معروف و نهی ازمنکر _۱۱وظیفه

۱۶_سازمان بهزیستی _۵وظیفه

۱۷_وزارت امورخارجه _۱۰وظیفه

۱۸_وزارت کار واموراجتماعی _۵وظیفه

۱۹_مجلس شورای اسلامی _۷وظیفه

۲۰_وزارت کشور _۱۱وظیفه

۲۱_سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی _۹وظیفه

۲۲_قوه قضاییه _۵وظیفه

۲۳_وزارت مسکن و شهرسازی _ ۹وظیفه

۲۴_وزارت میراث فرهنگی و گردشگری _۱۱وظیفه

۲۵_سازمان بسیج _۶وظیفه

۲۶_وزارت راه وترابری _۷وظیفه

با عنایت به مطالب فوق ؛از مردم شریف ایران اسلامی انتظار داریم که تاحصول نتیجه، مطالب مندرج در این بیانیه را از طریق تماس با :
 شماره ۱۲۹ #قوه‌قضائیه پیگیری نمایند

تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_ شنبه _۱۳۹۹/۰۴/۲۱
#لطفانشردهید
@mran_ir