بیانیه«شماره ۴۴۵»شاخص۹۶ :فهمِ بزرگی،حادثه‌ی عاشورا 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۹۶ :فهمِ بزرگی،حادثه‌ی عاشورا 

ما؛ #رئیس‌جمهوری می خواهیم که‌بفهمدحادثه‌ی #عاشورا؛ چقدربزرگ است
تابه دنبال‌ عللش‌ باشد
تاقرص ومحکم باشد
تاموظب باشد
تادقت کند
که خونهاهدر نرود
مقام معظم رهبری در اردیبهشت۷۷؛ دراین‌باره می فرمایند:

اوّلاً #حادثه رابایدفهمیدکه چقدر بزرگ است، تا دنبال عللش بگردیم.

کسی نگوید که حادثه‌ی عاشورا، بالاخره کشتاری بودوچندنفر راکشتند.
همان‌طور که همه‌ی ما در #زیارت‌عاشورا می‌خوانیم:
«لقد عظمت الرّزیّه و جلّت و عظمت المصیبه»،
مصیبت، خیلی بزرگ است.
رزیّه، یعنی حادثه‌ی بسیار بزرگ.
این حادثه، خیلی عظیم است.فاجعه،خیلی تکان دهنده و بی‌نظیر است۱۳۷۷/۰۲/۱۸٫
نکته :
اگر امروز من و شما جلو #انتخاب رئیس جمهور #ناباب را نگیریم،
ممکن است :
دنیاطلبی و مال‌دوستی بر انسانهاحاکم شود؛
عبودیّت خدا کم رنگ گردد؛
معیارها از دست برود،
ارزشها ضعیف شود؛
ذهنها خراب گردد؛
و عدالت نباشد؛
و خدای ناکرده؛ #جامعه‌ی‌اسلامی ما پوک وکارش به جایی برسدکه در زمان امام حسین علیه‌السّلام رسیده بود.

بنابراین؛ از #مجلس و #شورای محترم نگهبان میخواهیم که ؛ درفرصت باقیمانده تا #انتخابات ریاست‌جمهوری درخرداد۱۴۰۰؛باتصویب معیارهاوشرایط لازم برای‌تشخیص #رجل‌سیاسی،مذهبی‌و #مدیرومدبربودن نامزدهای ریاست جمهوری؛زمینه ی انتخاب یک #رئیس‌جمهورشایسته وهم تراز #نظام‌مقدس‌اسلامی رافراهم نمایند؛تاخونهاهدرنرود 

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر

_پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

#لطفانشردهید
@mran_ir