بیانیه«شماره۴٧۶»شاخص١٢٣: زمینه ی #ناامیدی و دگرگونی جوانان(استحاله)رافراهم نکند 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

زمان باقیمانده«٢۵۵»روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص١٢٣: زمینه ی #ناامیدی و دگرگونی جوانان(استحاله)رافراهم نکند 

 #نفوذی ها می‌خواهند به جوان ایرانی القاء کنندکه پیشرفت درآینده نیزغیرممکن است

بنابراین؛ ما #رئیس‌جمهوری می خواهیم که باعملکردخویش؛این #توطئه را خنثی نماید

رهبرمعظم انقلاب درمهر ماه٩۴در این رابطه فرموده اند:

جنگ نرم فقط مخصوص ایران نیست .
اما در موضوع ایران، هدف اصلی از این #جنگ نرمِ فکرشده و حساب‌شده #استحاله‌ی جمهوری اسلامی ایران؛
وتغییر #باطن و #سیرت، با حفظ #صورت و #ظاهر آن است.

در چارچوب اهداف جنگ نرمِ دشمنباقی ماندن نام «جمهوری اسلامی»؛ و حتی حضور یک #معمم در رأس آن مهم نیست
مهم آن است که #ایران تأمین‌کننده‌ی اهداف #آمریکا، #صهیونیسم و شبکه‌ی #قدرت جهانی باشد
بیستم مهر ماه ۱۳۹۴

نکته :
دشمن از بیرون و پیاده نظام او از داخل؛ برای اینکه #نشاط و تحرک و علم‌آموزی و امید به آینده را از نسل جوان بگیرند؛ اینگونه القاء میکنند که:
 وضع کنونی کشور مایه‌ی شرمندگی است و رسیدن به پیشرفت در آینده نیز غیرممکن است 

مایه ی تأسف است که عملکرد ضعیف ما؛این #تبلیغات سوء رادر ذهن وروح مردم به ویژه جوانان؛تقویت مینماید 

برای عبور پیروز مندانه ی #انقلاب از این مقطع تاریخی؛ آحاد مردم مؤظفند که از مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان بخواهند با تصویب شاخص های مدیر و مدبری و معیار های رجل سیاسی مذهبی ؛ در ۲۵۵ روز باقی مانده زمینه ی انتخاب یک رئیس جمهور با تقوا و با روحیه ی جهادی را برای سر بلندی و افتخار ملت ایران فراهم نمایند .

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

 دو شنبه ١٣٩٩/٠٧/١۴
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر

#لطفانشردهید
@mran_ir