بیانیه«شماره۴۷۹»شاخص۱۲۶: آب به آسیاب #دشمن نریزد

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

زمان باقیمانده«۲۵۲»روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۱۲۶: آب به آسیاب #دشمن نریزد

امریکایی‌ها ازهر #وسیله‌‌ایی برای مقابله‌ی با ملت‌ایران استفاده کردندو درهمه‌ی این وسایل،درمقابل صلابت ملت ایران و رشادت جوانهای ما، #مرعوب و #مغلوب شدند.

آنها از #جوانهای مامی‌ترسند.

ما #رئیس‌جمهوری می خواهیم که عامل نشاط_اتحادویکپارجگی جوانان باشد

 هشدار :
مقام معظم رهبری ۱۷سال پیش؛ در رابطه بانقشه و #توطئه‌ی آمریکایی‌هاوصهیونیستها فرمودند :

آنها قبلا ما را؛ به #تهاجم‌نظامی تهدیدمی‌کردند؛اما الان اعتراف می‌کنندکه نقشه‌ی قبلی‌شان #غلط بوده است.
آنها می‌گویند #نقشه باید این باشدکه مابتوانیم ازدرون، ملت ایران را #استحاله کنیم؛آنها دنبال این هستند.

 #استحاله هم دو جریان دارد:
 یک جریان فرهنگی،
 یک جریان سیاسی؛

ملت ایران متوجه باشد:
قصد نظام استکباری امریکا و صهیونیستهایی که دستشان در دست آنهاست و با هم در یک جبهه هستند، این است که بتوانند ملت را نسبت به #آرمانهاوعقایدوهدفهایش بی‌تفاوت و بی‌اعتنا کنند و بعد بتوانندبه‌وسیله‌ی عوامل و مزدوران خودزمینه را برای بازگشت سیطره‌ی امریکا بر ایران فراهم نمایند.

در جریان سیاسی، عمده‌ی نقشه‌ی اینها ایجاد اختلاف و کوبیده شدن جناحهای گوناگون به دست یکدیگر است؛ ….. اینها آنها را بکوبند، آنها اینها را بکوبند – اصول و خطوط اصلی نقشه‌ی امریکا در منطقه این است
 بر سر قضایای غیرواقعی در کشور ایجاد چالش کنند و فضای تشنج به‌وجود آورند؛ روی مسلمات نظام جمهوری اسلامی ……گفتگو و بگو مگو به‌وجود آورند و چالش و اختلاف ایجاد کنند. این جریانهای سیاسی – فکری را دنبال می‌کنند.
بیست و سوم آبان۱۳۸۲

نکته‌ی حائز اهمیّت :
تجربه‌ی سیاسی ملت ایران‌بیانگر این واقعیت است که #رئیس‌جمهورناباب میتواند از راه ایجادنارضایتی عمومی؛ زمینه ساز اهداف دشمن شود

بنابراین؛آحادمردم شریف ایران اسلامی موظفند که در ۲۵۲ روز باقیمانده به #جِد از مجلس و شورای نگهبان بخواهند که : در مورد #انتخاب رئیس جمهور آینده ؛ برابر #سیاستهای‌کلی انتخابات؛ ابلاغی۱۳۹۵/۰۷/۲۴مقام معظم رهبری‌عمل کنند.
پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

 پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر

#لطفانشردهید
@mran_ir