بیانیه«شماره۴۸۵»شاخص۱۳۲: انقلابی بماند

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
زمان باقیمانده«۲۴۶»روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۱۳۲: انقلابی بماند

ما رئیس جمهوری می خواهیم که ظاهر و باطنش یکی باشد 

بعنوان یک چهره انقلابی و با شعار انقلابی گری از مردم رأی گرفته است؛ لذا؛ بعد از انتخابات ودر میدان عمل؛ سستی و بی نظمی و به هم ریختگی از خود نشان ندهد و متفاوت عمل نکند

رهبر معظم انقلاب در این زمینه فرموده اند :

انقلابی بمانید
 توصیه‏‌ی مؤکد من این است.
 حرکت #انقلابی بر خلاف القائات افراد خبیث و یک عده از قلم ‏به ‏مزدهای داخلی که آن را ترویج می‏کنند و این‏طور القاء می‏کنند که:

انقلاب یعنی آشفتگی؛ سردرگمی؛ هیچی به هیچی نبودن و سنگ روی سنگ بند نشدن، نیست،

بلکه انضباط انقلابی، برترین و قویترین انضباط هاست.

بی‏‌نظمی‏‌ایی که اول انقلاب دیده می‏شود، به‏‌خاطر این است که بنای غلط و کج و پوسیده‏‌یی وجود دارد، که باید آن را به‏‌هم ریخت و بنای نویی گذاشت.آن به‏‌هم ریختگی متعلق به اول انقلاب است؛
 انقلاب که آن به‏‌هم ریختگی نیست؟!!
 انقلاب یک امر مستمر است؛
 انقلاب یعنی #سازندگی؛
یعنی رویش و بالندگی.

 رویش و بالندگی بدون انضباط، بدون قانون و بدون نظم مگر ممکن است؟!!

 بهترینِ کارها را کسانی کرده‏‌اند که با روحیه‏‌ی انقلابی کرده‏‌اند؛ هم در جنگ، هم در سازندگی و هم در علم و مسائل فرهنگی.بنابراین، انقلابی بمانید

روحیه‏‌ی انقلابی یعنی:
 اسیر حدود تحمیلی نشدن؛
قانع به گیرندگی قطره‏‌چکانی نشدن؛
 با امید دنبال #هدف حرکت کردن،
و با انگیزه، با نشاط، با اصرار و پیگیری آن را به‏دست آوردن. این، انقلاب و حرکت انقلابی است ۱۳۸۳/۰۴/۰۱

نکته:
چه باید کرد؟!!

برای انتخاب یک رئیس جمهور انقلابی ؛ ثابت قدم وشایسته باید در ۲۴۶روز باقیمانده تاانتخابات ۱۴۰۰، #مطالبه‌گر اجرای #سیاستهای‌کلی‌انتخابات را از مجلس و شورای نگهبان ؛ همچنان ادامه بدهیم زیرا که مقام معظم رهبری فرموده اند :
نبایدتصورکردکه :
آنچه #میگوئیم
 #بیان میکنیم
 #انتقاد میکنیم
 #پیشنهادمیدهیم،
این تأثیری نمی‏ بخشدوجائی مورد #توجه و مورد #عمل قرارنمیگیرد؛
 اینجور نیست…. 

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

چهار شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر

#لطفانشردهید
@mran_ir