بیانیه«شماره ۴۸۰»شاخص۱۲۷: نزدیکی ومهربانی با خودیها.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
زمان باقیمانده«۲۵۱»روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۱۲۷: نزدیکی ومهربانی با خودیها.

مقام معظم رهبری فرموده اند :
این گروههای خودی، خطوط و فاصله‌های بین خودشان را کم و ضعیف کنند؛
فاصله‌ها بین خودشان که کم شد، فاصله‌ی با #غریبه‌ها آشکار می‌شود؛
همانی که امام در وصیت‌نامه و در بیانیه‌ی خود فرمودکه نگذارید غریبه‌ها برسرنوشت این کشور تأثیر بگذارند.

تأثیرگذاری غریبه فقط این نیست که بیایدمقامی رامتصدی شودوبه عهده گیرد؛ گاهی غریبه از راههای دیگری #اعمال‌نفوذ می‌کند.

خودیها نباید اجازه دهند.باید به هم نزدیک شوندتاغریبه‌ها فاصله‌شان با آنها آشکار شود.؛

آن کسانی …..که شاخصهای انقلاب و شاخصهای خط امام را قبول ندارند،اصلاََمنکرندومنتظرند از بیرون این مرزها کسی بیاید و زمام امور کشور را دردست گیرد، منتظرند بیگانه بیاید، منتظرند اوضاع قبل از انقلاب تکرار شود، اینها غریبه‌اند.

هر چه شما خودیها با هم نزدیکتر و #مهربانتر باشید، غریبه‌ها از شما فاصله‌ی بیشتری خواهند گرفت۱۳۷۸/۰۷/۰۹٫

تسلیم شدن در مقابل #زورگویی و زیاده‏‌طلبیِ یک جهانخوار و یک قدرت متکبّر، هیچ افتخاری ندارد و هیچ وقت فرصت محسوب نمی‏ شود.

هر چیزی که برای این کار فرصت تلقّی شود، برای #منافع‌ملی یک تهدیداست؛ #فرصت نیست

فرصت، یعنی فرصت کار برای مردم.
فرصت، یعنی #فرصتِ‌مقابله کردن باعوامل وایادی وابزارهای امریکاودشمنِ درداخل کشور(۱۳۸۱/۰۵/۰۵)

نکته‌ی حائز اهمیّت :
 تجربه‌ی سیاسی ملت ایران‌بیانگر این واقعیت است که #رئیس‌جمهوری که به دنبال اختلاف ودوقطبی کردن جامعه باشد؛ قطعا بر اساس شاخصهاومعیارهای لازم انتخاب نشده ؛لذا؛ سر نوشت چنین فردی؛دربهترین حالت یاسرنوشت بنی صدراست یا #حصروخانه‌نشینی 

بنابراین؛آحادمردم شریف ایران اسلامی موظفند که در ۲۵۱وز باقیمانده به #جِد از مجلس و شورای نگهبان بخواهند که : در مورد #انتخاب رئیس جمهور آینده ؛ برابر #سیاستهای‌کلی انتخابات؛ ابلاغی۱۳۹۵/۰۷/۲۴مقام معظم رهبری‌عمل کنند.

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

 جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر

#لطفانشردهید
@mran_ir