اطلاعیه ی دعوت به همکاری (شماره ۱۶) مطالبه گری در مورد “سیاست‌های کلی نظام در مورد مسکن”

بسم الله الرحمن الرحیم

به یاری خداوندمتعال،مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر،جهت ارتقا ی سطح آموزشهای تخصصی امربه معروف ونهی ازمنکر(ازجمله چگونگی اجرای سیاستهای کلی نظام درباره ی مو ضوع فوق )آمادگی داردتاازآثاربرجسته ونظرصاحبان فکر،قلم واندیشه استفاده نموده وزمینه ی گسترش وانتشاراین آثاررادرسطح ملی فراهم نماید
توجه:آثارمورد نظرمی بایستی حداقل حاوی مطالب زیرباشد ۱ _ مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست­‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
۲ _ احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد.
۳ _ برنامه­‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.
۴ _ برنامه ­ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب ­پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی­‌های بومی.
۵_ ایجاد و اصلاح نظام مالیات­‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.
۶ _ حمایت از تولید طرح‌‌ه­ای، انبوه و صنعتی مسکن.
۷ _ اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جوئی انرژی.
۸ _ رعایت ارزش­‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
۹ _ تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
ازعلاقمندان دعوت بعمل می آید که برای اعلام نظروارسال آثاردراین زمبنه ،ازطریق راههای ذیل بامجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکرتماس حاصل فرمایند
دفتر مرکز۰۲۱-۶۶۶۷۷۳۳۳
خواهران ۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۹
برادران ۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۸
نشانی سایت http://mran.ir
رایانامه : mjr.amernahi@yahoo.com
۱۳۹۵/۱۲/۲۹