اطلاعیه ی«شماره ی۳۶-۴۵»ادامه منشور مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشور مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

۲-۲-۱-۵-در نظام جمهوری اسلامی، مردم باید از #مسؤولانشان مقابله با ظلم و ظالم و مفسد را بخواهند.
باید معیارشان برای پذیرش یک حاکم و یک مسؤولِ بالا و والای نظام، این چیزها باشد:
مبارزه با ظلم

کنار نیامدن با ظالم

تسلیم نشدن در مقابل زورگویی

حفظ حرمت انسان و انسانیّت

سعی در احقاق حق در همه قالبها و شکلها و میدانهایش.

۲-۲-۱-۶-پذیرفته نیست که مأمور عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی، مثل بقیه کاسبیها، #مسؤولیت خود را یک کاسبی حساب کند.

مسؤولیتهای والا در نظام #جمهوری_اسلامی، کاسبی و سرمایه نیست که انسان برای اداره دنیای خود به دنبال آن برود.

مسؤول نظام جمهوری اسلامی:
حق نداردبه اعیان و اشراف و پولدارها نگاه کند و زندگی خود را با آنها بسنجد

حق ندارد خود را با نظایر و اشباه خود در حکومتهای طاغوتی بسنجد.

آری؛ در دستگاه های طاغوتی ، یک وزیر، یک مدیر کل و یک رئیس، از زندگی های آن‌چنانی برخوردارند؛ ما هم امروز بیاییم و خود را با آنها بسنجیم و بگوییم ما هم وزیر و مدیریم ؟! نه؛ در #نظام اسلامی این‌گونه نیست.

در نظام اسلامی، این مأموریت ، طعمه نیست ؛ یک مسؤولیت و یک خدمت و یک وظیفه بر گردن انسان است.

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر ۱۳۹۸/۵/۷

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهاد آتش به اختیار (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez