بیانیه ی«شماره ی۶۲» مجامع استانی باید پاسخگو باشند.

بسم الله الرحمن الرحیم
 #موضوع : مجامع استانی باید پاسخگو باشند.

چه سازوکاری بایدتهیه شودتا؛ اوامر۱۳۹۸/۳/۸ امام خامنه ای رهبرمعظم انقلاب ی خطاب به استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها ؛مبنی بر ایجادامید در دانشجویان عملیاتی گردد.

مردم کشورمان درمواردعدیده ی روز ، تحلیل صحیح وپاسخ مناسب می خواهند.

مسئولین محترم #مجمع_رهروان_امربه_معروف_ونهی_ازمنکر درسراسر کشور باید #پاسخ مناسب برای سئوالات مردم داشته باشند؛ تابتوانندبه نحو صحیح؛ امر به معروف ونهی از منکر نمایند.

متن بیانات معظم له :

…بنده روی مسئله‌ی #امیدتکیه میکنم.

خواهش من این است که برادران عزیز، خواهران عزیز، اساتید معظّم و مکرّم، این را در کلاسهای درس، در مواجهه‌ی بادانشجویان حتماًدرنظرداشته باشید و کاری کنید تا این جوان امیدوار بشود.

دشمن میخواهد یأس ایجاد کند؛ یک جریانی هم متأسّفانه در داخل کمک میکند به دشمن -این هست دیگر، وجود دارد- شما در مقابل این جریان خائن و خبیث بِایستید و ایجاد امید کنید.

مردم می پرسند:چگونه باید اساتیدمعظّم و مکرّم را در انجام این مأموریت خطیریاری داد؟

اگر مجامع استانی برای این سئوال پاسخ مناسب نداشته باشند!هرگزنمی توانند #سیاستهای_کلی_نظام در امور #انتخابات ابلاغی۱۳۹۵/۷/۲۴از سوی امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب را #مطالبه_گری نمایند!!

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۲۵

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez