بیانیه ی«شماره ی۶۳»«حمایت ائمه ی محترم جمعه ازتشکلهای جوان وخودجوش فرهنگی درسراسر کشور»

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :« #حمایت ائمه ی محترم جمعه ازتشکلهای جوان وخودجوش فرهنگی درسراسر کشور»

مسئولین محترم مجامع استانی

سلام علیکم

بااحترام به استحضار میرساند درپی توصیه‌ی مؤکد امام خامنه ای رهبرمعظم انقلاب درتاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵به ائمه‌ی محترم جمعه ؛مبنی بر«حمایت از تشکلهای جوان و خودجوش فرهنگی در سراسر کشور» لازم است :

در اسرع وقت درملاقات با ائمه ی محترم جمعه ؛ فصل جدیدهمکاری فی مابین مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکرمراکز:
استانها

شهر ها

شهرستانها(براساس اوامر معظم له)تنظیم ویک نسخه از #صورتجلسه مشترک به دفتر مرکزی تهران ارسال گردد.
ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۲۶

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez