بیانیه ی«شماره ی۶۶» بالا ترین معروف #حفظ_نظام است.

بسم الله الرحمن الرحیم
 #موضوع : بالا ترین معروف #حفظ_نظام است.

معروف ها اینها هستند:

اعتلای فرهنگ

سلامت محیط اخلاقی

سلامت محیط خانوادگی

تکثیر نسل وتربیت نسل جوان آماده برای اعتلای کشور

 رونق دادن به اقتصاد و تولید

 همگانی کردن اخلاق اسلامی

گسترش علم وفنّاوری

استقرارعدالت قضایی و عدالت اقتصادی

مجاهدت برای اقتدار ملت ایران و ورای آن وفرا تر از آن اقتدار امّت اسلامی و تلاش ومجاهدت برای وحدت اسلامی

مهم ترین معروفها اینها است و همه مؤظفنددر راه این معروف ها تلاش کنند،امر کنند.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۲۷

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez