اطلاعیه ی«شماره ی۴۳-۴۵»:ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر

۲-۲-۲-۶-مطالبه ی اجرای سیاست های کلی نظام ومسائل مورددغدغه امام خامنه ای(مدظله) با انگیزه ی همگانی نمودن امربه معروف ونهی ازمنکرو احیای فرهنگ گفتن ونترسیدن ،احیای مطالبه گری وایجاد وگسترش نظارت عمومی ازطریق پیگیری اسناد بالا دستی و امور راهبردی ذیل:

۲۱-پیگیری ومطالبه گری سیاست‌های کلی «آمایش سرزمین

۲۲-مطالبه گری اجرای سیاست های کلی نظام دربخش های ۱۱گانه ی شهر سازی.

۲۳-پیگیری اجرای سیاست های کلی و بسیار مهم اشتغال ، در بر نا مه ششم توسعه.

۲۴-مطالبه گری از کم کاری درحوزه ی تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی.

۲۵-مطالبه گری از کوتاهی اجرای سیاست های کلی نظام درایجاد تحول در آموزش وپرورش.

۲۶-مطالبه گری در مورد اجرای سیاست های کلی نظام در اقتصاد مقاومتی.

۲۷-مطالبه گری از اجرای سیاست های کلی نظام درامر بهداشت ودر مان .

۲۸-مطالبه گری از اجرای سیاست های کلی نظام درامرتکثیر جمعیت و عبور از تفکر تک فرزندی.

۲۹-مطالبه گری در مورد اجرای سیاست کلی نظام در بخش علم وفناوری.

۳۰-مطالبه گری و پیگیری بی چون وچرا از دولت ، برای اجرایی نمودن برنامه ششم توسعه…….

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر۱۳۹۸/۵/۱۴

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez