اطلاعیه ی«شماره ی۳۷-۴۵»ادامه ی منشورمجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشور مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر

۲-۲-۱-۷-مبارزه با فساد، یکی ازپایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است. این روش امیرالمؤمنین است. #امیرالمؤمنین از مردم ملاحظه نکرد؛ حتّی از کسانی که از او توقّع داشتند، ملاحظه نکرد. آن‌جایی که دید فساد وجود دارد، با آن مبارزه کرد.
اگردستگاهی بافاسدومفسدی مقابله کرد ،بازهمان اهرمهای فشاربه حرکت درآیندوجنجال و هیاهو کنند و دست و پای کسانی را که در این راه حرکت میکنند، بلرزانند.

البته نباید دست و پای کسی بلرزد. باید قاطع در این راه حرکت کنند؛ خدا هم کمک می کند و مردم هم پشتیبانی میکنند.

هیچ چیزی مردم رابه قدر این خوشحال نمیکند که نظام #جمهوری_اسلامی در راه احقاق حقِ‌ّ عامه مردم، با زورگوها و مفسدها و زیاده‌خواه‌هاومفتخوارها مقابله کند.

مجلس و دولت و قوّه قضایّیه هم وظیفه دارند و باید همه آنها در این جهت حرکت کنند وبه راه بیفتند.

امروز خوشبختانه انسان اقداماتی را مشاهده میکند؛ لیکن در گوشه و کنار، کسانی که باید همکاری کنند، گاهی کوتاهی میکنند، که امیدواریم این کوتاهی ادامه پیدا نکند.

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر ۱۳۹۸/۵/۸

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهاد آتش به اختیار (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez