اطلاعیه ی«شماره ی۳۸-۴۵» ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع : ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر

۲-۲-۲-مطالبه گری ازعملکرد مسئولین:
مقام معظم رهبری درتاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷فرمودند:

شارع مقدّس بر #حکومت_اسلامی تکلیف کرده است که مانع از #رواج حرام الهی درجامعه بشودحکومت اسلامی موظّف است:

درمقابل حرام بایستد

درمقابل گناه بایستد

آن کاری که درملأ انجام میگیرد،درخیابان انجام میگیرد،یک کارعمومی است،یک کاراجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛این[خطا]برای حکومتی که به نام اسلام برسرِکار آمده است تکلیف ایجاد میکند.

حرام کوچک وبزرگ ندارد؛آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکاردرکشورانجام بگیرد
حالا یک نفریک غلطی برای خودش میکند،[به]کنار،آن بین خودش و خدا است

امّا آنچه در مقابل چشم مردم است، درمحیط جامعه است، حکومت اسلامی – مثل حکومت امیرالمؤمنین ، مثل حکومت پیغمبر-وظیفه دارد در مقابل آن بایستد .
معظم له فرموده اند:
حرام کوچک وبزرگ ندارد؛آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکاردرکشورانجام بگیرد

۲-۲-۲-۱-با عنایت به اینکه بیشترین مسئولیّت در نهی از منکر ، بر عهده ی صاحبان علم و قدرت است، با کمال تأسف ، همه در قبال بیانات رهبرمعظم انقلاب #سکوت کرده اند

۲-۲-۲-۲-ما به مردم می گوییم که:
 در همه ی زمان ها ، افرادِ بی تفاوت نسبت به مفاسد اجتماعی ، محکوم و مورد انتقادندوعلت سقوط امّت های پیشین ، بی تفاوتی وترک نهی از منکر بوده است …..

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
 مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر ۱۳۹۸/۵/۹
لطفا نشر دهد….
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار(درپیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez