نامه خطاب به دادستان محترم حجت الاسلام والمسلمین منتظری

بسم الله الرحمن الرحیم

باید خون گریست!!!
جناب آقای دادستان؛شمااز آقای وزیر ارتباطات سئوال کردیدکه :
چرا نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که جزء مصوبات شورای عالی فضای مجازی است؛ عملی انجام نداده اند؟!

و چرامصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرایی نمی‌کنند؟!
و فرمودید :این فریادراکجابایدببریم بزنیم ؟!!

شمامختارید!به هرکجا که می خواهیدببرید! امّا؛ طبق قانون؛ما فریادمان را نزدشمامی آوریم !

سئوال: اگروزارت ارتباطات، بر اساس قانون لایحه برنامه ششم توسعه؛ نسبت به راه اندازی سامانه تجارت کالا وخدمات کشور اقدام می نمودبه عنوان مثال:

اگر میزان تولیدروزانه شکر ازداخل ومیزان ورودی از خارج ؛ به صورت #هوشمند درسامانه الکترونیکی ثبت میگردیدومشخص بود:
باچه وسیله ای؟
به کدام استان ؟
به کدام شهر؟
ودر آن شهر به کدام انبار؟
 و از آنجا به کدام فروشگاه و الی آخر. . .
تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسید؛ در سامانه ثبت میگردید:
۱- آیا کسی جرأت می کرد؛به این آسانی شکر مورد نیازمردم را احتکار نماید.

۲-آیا کسی جرأت می کرد؛به این آسانی روغن مصرفی خودرو های مردم را پنهان کند ؟

۳-آیا کسی جرأت می کرد؛ درگوشت اینگونه عمل نماید؟!
۴-آیا کسی جرأت می کرد؛ در کاغذ مورد نیاز نشر ومطبوعات مملکت اینگونه رفتار کند؟

۵-آیا دیگر؛ کالاهای ساخت داخل اینگونه نایاب میگردید؟!!! و. . .
پس شعار دولت الکترونیک کجا رفت ؟!! . شما خودتان بهتر می دانید که ما چه می گوییم !!! به فریاد ما برسید!!