اطلاعیه ی«شماره ی۴۴-۴۵»:ادامه ی منشور مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشور مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

۲-۲-۲-۶مطالبه ی اجرای سیاست های کلی نظام ومسائل مورددغدغه مقام معظم رهبری با انگیزه ی همگانی نمودن #امربه_معروف_ونهی_ازمنکرو احیای فرهنگ گفتن ونترسیدن ،احیای #مطالبه_گری وایجاد وگسترش نظارت عمومی ازطریق پیگیری اسناد بالا دستی و امور راهبردی ذیل:

۳۱-مطالبه گری و پیگیری اجرای سیاست های کلی نظام درباره ی محیط زیست.

۳۲-مطالبه گری و پیگیری اجرای سیاست های کلی بسیار مهم نظام درباره ی خانواده.

۳۳-مطالبه گری و پیگیری اجرای سیاست های کلی نظام درباره ی موضوع بسیار مهم انتخابات.

۳۴- مطالبه گری در مورد سرنوشت حقوق های نجومی

۳۵-مطالبه گری در موردعدم اجرای ۳۰۶راهکار اجرایی عفاف وحجاب( مجموع وظایف ۲۶ دستگاهدولتی در امر حجاب ،مصوبه سال۱۳۸۴شورای عالی انقلاب فرهنگی )

۳۶-مطالبه گری درموردفتنه۸۸:ادعای ماعلیه فتنه گران اینست که شمابافتنه ۸۸خسارت عظیمی برکشورواردنمودیدو فرصتهای بسیاری راازبین بردیدوبانشان دادن چراغ سبزبه دشمنان موجب شدیدفشارها،تهدیدهاوتحریم هاعلیه جمهوری اسلامی بیشتر شود

۳۷-مطالبه گری ازتحقق شروط رهبری درموردبرجام

۳۸-مطالبه گری ازشورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل تعلل در انجام وظیفه در خصوص اعتلای فرهنگ،سلامت محیط اخلاقی،سلامت محیط خانوادگی و . . . وبویژه سند۲۰۳۰وموارد مشابه.

۳۹-مطالبه گری از شورای عالی فضای مجازی به دلیل تعلل در انجام وظیفه از جمله : پیشگیری از آسیب های فضای مجازی و تبدیل تهدید های آن به فرصت و سایر موارد مشابه ازقبیل: راه اندازی نشدن شبکه ملی اطلاعات

۴۰- مطالبه گری در مورد بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر……..

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر۱۳۹۸/۵/۱۵

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez