بیانیه ی«شماره ی ۲۴-۸۴» خودکفایی از منظر امام خمینی (ره)

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :خودکفایی از منظر امام خمینی <ره>

در بین دیدگاه های اقتصادی حضرت امام(ره) تاکیدبیش ازحدایشان بر #قطع وابستگی و #استقلال اقتصادی و تلاش به منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است.

ایشان می فرمایند:«این محاصره اقتصادی را که خیلی از آن می ‏ترسند،
من یک هدیه ‏ای می‏ دانم برای کشور خودمان،

برای اینکه محاصره اقتصادی معنایش این است که «ما یَحْتاج»ما را به ما نمی‏ دهند. وقتی که ما یحتاج را به ما ندادند، خودمان می‏ رویم دنبالش‏.» (صحیفه امام، ج ‏۱۴، ص ۱۱۵ – ۱۱۶)

در جای دیگری می فرمایند :« من دست و بازوی همه کسانی که بی‏ ادعا و #مخلصانه درصدد استقلال و خودکفایی کشورند را می‏ بوسم‏.» (صحیفه امام،ج ۲۱،ص ۲۳۳)

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

تشکل های مردمی ولایتمدار(۱۳۹۸/۶/۱۲)
@mran_ir

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱