بیانیه ی«شماره۱۲۹ »جناب آقای روحانی؛ این بیانات در حافظه ی تاریخ خواهد ماند.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

جناب آقای روحانی؛ این بیانات در حافظه ی تاریخ خواهد ماند.
توقع نبودامروز، مجدداً درباره ی مذاکره صحبت نمایید

رهبر معظم انقلاب؛امام خامنه ای عزیز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ فرمودند:
انقلاب اسلامی اساساً علیه آمریکا بود؛ این را شما جوانهای عزیز ما بدانید!
این انقلاب اسلامی که در سال ۵۷ به رهبری امام و با حضور عامّه‌ی مردم که وارد میدان شدند و رژیم پادشاهی فاسد را از بین بردند و #جمهوری_اسلامی سرِ کار آمد، اساساً علیه آمریکا بود
شعارهای مردم، شعارهای گروه‌هایی که در خیابانها راه میرفتند و خودشان را در معرض خطر قرار میدادند، شعارهای ضدّ‌ آمریکایی بود
آمریکا هم در این مدّت -یعنی از سال ۵۷ تا امروز که ۴۱ سال است- هر کاری بلد بوده در دشمنی علیه ملّت ایران انجام داده
هر کاری که میتوانسته بکند و بلد بوده انجام بدهد، علیه ملّت ایران انجام داده
از کودتا
از تحریکات
تجزیه‌طلبی‌ها
محاصرات و مانند اینها؛ میبینید دیگر
حالا الحمدلله جوانهای امروز باهوشند؛ در دوره‌ی جوانی ما، جوانها مثل امروزِ شما متوجّه و آشنای با اوضاع و مانند اینها نبودند.
شماها می‌بینید که هر کاری آمریکایی‌ها توانسته‌اند در این مدّت کرده‌اند، بخصوص با نهادهای برخاسته‌ی از #انقلاب، از جمله با خود #نظام_اسلامی؛ با خود جمهوری اسلامی که برخاسته‌ی از انقلاب است، هر چه توانسته‌اند دشمنی کرده‌اند.
 البتّه ما هم از این طرف بیکار نبوده‌ایم؛ ما هم از این طرف هر کار توانسته‌ایم، در مقابل آمریکا کرده‌ایم، در موارد زیادی هم طرف را گوشه‌ی رینگ برده‌ایم؛ نتوانسته از خودش درست دفاع کند، این هم کاملاً واضح است، همه‌ی دنیا می‌بینند.
ادامه دارد….

رونوشت : #مجریان طرح «مسجد، پناه مردم»؛ کاروان های امربه معروف و نهی از منکر«مردم به دولت »؛ جهت استحضار واقدام لازم.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
#لطفانشردهید
تشکل های مردمی ولایتمدار(۱۳۹۸/۰۸/۱۴)
@mran_ir
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ۶۶۶۷۷۳۳۳ – ۰۲۱ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید