بیانیه ی«شماره۱۳۲ »جناب آقای روحانی؛ این بیانات در حافظه ی تاریخ خواهد ماند.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

جناب آقای روحانی؛ این بیانات در حافظه ی تاریخ خواهد ماند.
توقع نبودامروز، مجدداً درباره ی مذاکره صحبت نمایید

 ️رهبر معظم انقلاب؛امام خامنه ای عزیز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ فرمودند:
….این تجربه‌ی کوبا، تجربه‌ی کُره، مقابل چشم شما است؛ با مسئولین کُره‌ی شمالی قربان صدقه‌ی هم، هم رفتند، #مذاکره که هیچ!
این گفت من عاشق او هستم، او گفت من [هم] نتیجه چه شد؟
یک ذرّه از تحریمها را کم نکردند؛ اینها این جوری‌ هستند؛ امتیاز نمیدهند، شما را از موضع خودتان فرود می‌آورند،
به دنیا نشان میدهند که ما #ایران را به زانو درآوردیم و سیاست فشار حدّاکثری ما موفّق بود، آخر هم هیچ چیز گیر شما نمی‌آید؛ #مذاکره این است.
حالا یک دولت[هایی] هم -فرض کنید دولت #فرانسه- می‌آیند واسطه میشوند اصرار میکنند، نامه، تلفن، بیا برو، ملاقاتهای متعدّد در نیویورک و مانند اینها که «باید ملاقات کنید».
رئیس‌جمهور #فرانسه گفته بود اگر یک ملاقات بکنید همه‌ی مشکلات حل میشود؛ آدم واقعاً تعجّب میکند.
یا باید بگوییم ایشان خیلی #ساده است یا باید بگوییم #همدستند با هم؛ یکی از این دو تا است.
هیچ مشکلی با ملاقات و با مذاکره حل نخواهد شد؛ هیچ مشکلی!
 من یقین داشتم که این عملی نخواهد بود، امّا برای اینکه برای همه روشن بشود گفتیم خیلی خب، اینها از خطایی که کردند و از برجام خارج شدند برگردند و همه‌ی تحریمها را بردارند، بعد در مجموعه‌ی برجام شرکت کنند، حرفی نداریم؛ بنده میدانستم این نمیشود، خب نشد، قبول نکردند.
ادامه دارد….

رونوشت : #مجریان طرح «مسجد، پناه مردم»؛ کاروان های امربه معروف و نهی از منکر«مردم به دولت »؛ جهت استحضار واقدام لازم.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
#لطفانشردهید
تشکل های مردمی ولایتمدار( ۱۳۹۸/۰۸/۱۴)
@mran_ir
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ۶۶۶۷۷۳۳۳ – ۰۲۱ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید