بیانیه ی«شماره۳۱۱»جناب آقای روحانی؛ این بیانات در حافظه ی تاریخ خواهد ماند.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
جناب آقای روحانی؛ این بیانات در حافظه ی تاریخ خواهد ماند.
توقع نبودامروز، مجدداً درباره ی مذاکره صحبت نمایید

رهبر معظم انقلاب؛امام خامنه ای عزیز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ فرمودند:
….اگر مرضی ندارند، اگر راست میگویند خب همین را قبول کنند؛ نخیر هیچ مشکلی را نمیخواهند [برطرف کنند].
خواسته‌های جدیدی را مطرح میکنند که طرف ایرانی قطعاً نخواهد پذیرفت؛ معلوم است دیگر؛ [میگویند]:
شما در منطقه فعّال نباشید
شما به مقاومت کمک نکنید
شما در فلان کشور و فلان کشور حضور نداشته باشید
شما موشک نداشته باشید
از تحمیلات این‌ جوری، یواش‌یواش میرسند به جاهای دیگر؛
[میگویند] شما روی مسئله‌ی حجاب تکیه نکنید
روی مسئله‌ی قوانین دینی تکیه نکنید
از این حرفها مطرح خواهند کرد، خواسته‌های آنها حدّ یقف که ندارد.
بنده چند سال قبل از این همین‌ جا در حسینیّه گفتم به کسانی که #مسئول بودند؛ گفتم شما به من بگویید آنجایی که آمریکا متوقّف خواهد شد و دیگر توقّع جدیدی ابراز نکرده کجا است، ما بدانیم؛ حدّ یقف که ندارد.
اینها دنبال ایجاد همان حالتی هستند که قبل از انقلاب در این کشور بود.
این انقلاب علیه آمریکا بود؛ اینها میخواهند [این حالت را] برگردانند؛ و انقلاب قوی‌تر از این حرفها است، جمهوری اسلامی محکم‌تر از این حرفها است، اراده‌ی حاکم بر جمهوری اسلامی به توفیق الهی، #اراده‌ی_پولادین و عزم راسخ است واجازه نخواهد دادکه آمریکا دوباره با این ترفندها به کشور برگردد

رونوشت : #مجریان طرح «مسجد، پناه مردم»؛ کاروان های امربه معروف و نهی از منکر«مردم به دولت »؛ جهت استحضار واقدام لازم.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام (۱۳۹۸/۰۸/۱۴)

نشانی سایت وکانالهای مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir سایت
@mran_ir بیانیه ها و مواضع مجمع
@beha_togham_alfaraez

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ۶۶۶۷۷۳۳۳ – ۰۲۱ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید