بیانیه ی«شماره ی۱۶۴»موضوع: یادآوری برای جلوگیری ازتکرار #حوادث

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

موضوع: یادآوری برای جلوگیری ازتکرار #حوادث

مقام معظم رهبری درجلسه ویژه ۱۳۹۸/۱/۱۳که به مناسبت جاری شدن سیل درکشور؛تشکیل گردیده بود؛خاطرنشان کردند:
 … اماموضوع مهمتری نیزوجود داردکه آن هم مسئله #پیشگیری ازویرانی‌هاوخسارات است که بایدازقبل پیش بینی می‌شد.
ایشان افزودند:جدای ازخسارات،موضوع #صدمات_روحی و روانی ناشی ازحوادثی همچون #سیل،بلندمدت وتأثیرگذار است،بنابراین بایدبه‌گونه‌ای برنامه‌ریزی وآینده‌نگری شودکه صدمات وخسارات ناشی ازاینگونه حوادث به کمترین میزان ممکن برسد ودراین رابطه :
«لایروبی رودخانه ها»
«لایروبی سدها»
«آزادسازی حریم رودخانه ها»
«آبخیزداری»و
«حفظ مراتع وجنگل ها»را ازموضوعات بسیارمهم برشمردندوتأکیدکردند:
این حادثه باید : یک درس عبرت باشدتادرطرح‌های مختلف آینده ازجمله #سدسازی‌ها،راه‌سازی‌ها،احداث راه‌آهن،وعمران شهری،همه جوانب مختلف دیده وآینده‌نگری لازم وجامع انجام شود.
یادآوری برای جلوگیری از #تکرارحوادث:
وقتی رودخانه ی زردچین سالی ۱۷۵۰ تن خاک حمل می کند.
وقتی گنجایش سدسفیدروداز۸/۱میلیاردمترمکعب پس از۸سال به ۹۰۰میلیون مترمکعب رسیده است و…..به اهمیت کار #آبخیزداری بیشترپی می بریم .
سفیدروددرهردقیقه ۶۰تن خاک وروسوب درپشت این سدجمع می کندواین جزلطمه به عرصه ی سدسازی وعرصه اقتصادی کشورنمی تواندباشد.
برای جلوگیری ازاین فجایع؛بایداز #فرسایش_خاک درحوزه های آبخیزبالادست که آب خودرابه این رودها می ریزندجلوگیری کرد.
دربررسی های انجام شده مشخص گردیدکه هیچ موضوعی به اندازه ی مسائل مرتبط باحوادث غیرمترقبه در #سیاستهای_کلی_نظام(ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری)اهمیّت داده نشده است؛زیراطبق گزارشهای طرح ملی آمادگی وکنترل سوانح طبیعی کشور،
ایران درطول۲۵سال با۹۶۷سیل روبروبوده است.
تنوع آب وهوایی وشرایط خاص جغرافیایی؛واز همه مهمتر؛
اجرایی نشدن #سیاستهای_کلی_نظام وباکمال تأسف#سکوت و #عدم_مطالبه گری #تشکلهای_مردم_نهاددراین حوزه؛ زمینه پیدایش وشکل گیری انواع #خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی رافراهم ساخته است.
قرارگرفتن شهرهاوروستاهای ایران درمناطق کوهپایه ای،
ازمیان رفتن پوشش گیاهی
رعایت نکردن حریم امنیتی رودخانه هایی که غالباازمیان ویاکنارشهرهامی گذرند،
ساخت وسازهای بی رویه درمسیررودخانه ها(آن هم، با مصالح نامناسب )؛
زیرکشت بردن اراضی کنار رودخانه هاوسایرعوامل مشابه،
وضعف در #نظارتهای_مردمی از دلایل اصلی وقوع جریان های سیلاب می باشد.

️ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

#لطفانشردهید
@mran_ir
تشکل های مردمی ولایتمدار امر به معروف ونهی از منکر(۱۳۹۸/۰۹/۲۷)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره ی این بیا نیه با شماره تلفن۶۶۶۷۷۳۳۳ _۰۲۱ دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید