بیانیه ی«شماره ی ۳۸۵»_ شاخص ۵۵ : _ما رئیس جمهوری می خواهیم که : #آیه_ی_یأس نخواند

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس_جمهور_شایسته

_ شاخص ۵۵ :

_ما رئیس جمهوری می خواهیم که : #آیه_ی_یأس نخواند

_مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند :

_ بعضی‌ها آیه‌ی یأس میخوانند که[باید]ملاحظه‌ی قدرتهارابکنیم
درمقابل قدرتها؛رودربایستی[دارند] 

شما جوانها توانستید آمریکای مستکبر را به زانو دربیاورید و شکست بدهید.
_تمام تلاشهایی که میکردند و نقشه‌هایی که کشیده بودند برای این [بود] که:
_ این منطقه را از تفکّر انقلابی و اسلامی دور کنند؛
_هدف همه‌ی اینها در واقع همین بود که این تفکّر انقلابی را، تفکّر مقاومت را که گسترش پیدا کرده در منطقه، این تفکّر را از بین ببرند و دفن کنند، [ولی] بعکس شد( ۱۳۹۶/۰۹/۰۱)

_در قضیّه‌ی مقاومت،
_ آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند ریشه‌ی مقاومت را در غرب آسیا بکَنند،
_مطمئن هم بودند که این کار را خواهند کرد؛
ماایستادیم، ماگفتیم نمیگذاریم.
امروز برای همه‌ی دنیا ثابت شده است که :

او میخواست و نتوانست،
ما خواستیم و توانستیم؛
این راهمه دردنیا فهمیده‌اند
درمقابل ظلم بایدایستاد(۱۳۹۶/۱۱/۱۹)

 نکته :
برای اینکه دشمن راهمیشه ناکام بگذاریم ؛بایددرانتخاب رئیس جمهور شایسته دقت کنیم وکار راباحساسیت تمام؛ از #مجلس وشورای نگهبان ؛پیگیری ومطالبه نماییم؛تا:
قانون #انتخابات_ریاست_جمهوری براساس #سیاست_های_کلی_انتخابات تنظیم وتصویب شودورؤسای جمهورآینده براین اساس انتخاب گردند؛ که #انقلاب_هرگز از ریل خارج نشود

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_دو شنبه _ ۱۳۹۹/۴/۱۶

#لطفانشردهید
@mran_ir