بیانیه ی«شماره ی۳۹۷»موضوع : قانون‌شفافیت‌و‌راه‌اندازی رادیو وتلویزیون مجلس

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
موضوع : #قانون‌شفافیت‌و‌راه‌اندازی رادیو وتلویزیون مجلس

مقام معظم رهبری فرمودند:

مسئولان جز درموارد #نظامی، #امنیتی واموری که با #دشمن مقابله داریم،باید #شفاف باشند وهیچ #رازی را ازمردم #پنهان نکنند(۱۳۹۷/۰۷/۲۳).

همه درمقابل مفاداین #بیانیه مسئولیم

باعنایت به اینکه؛درآینده‌ی نزدیک #قانون‌شفافیت عملکردنمایندگان مجلس درفرایندقانونگذاری قرارمیگیردوبه احتمال قوی؛این قانون موردتصویب قرارخواهدگرفت؛لذا؛دراین خصوص پیشنهادبسیارمهمی را به محضر #نمایندگان محترم مجلس تقدیم میداریم.

برابر #اصل‌شصت‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بایدعلنی‏ باشدوگزارش‏ کامل‏ آن‏ ازطریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود.در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، ….جلسه‏ غیرعلنی‏ تشکیل‏ می‏ شود……گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد

درحال حاضر؛ساز وکارپیش‌بینی شده؛ به دلایل گوناگون؛ازجمله تلاقی ساعت پخش #مذاکرات باساعت کاری جمع کثیری ازمردم و محدویت زمان پخش مذاکرات‌و….؛پاسخگوی سطح انتظارات نبوده واین امرباعث تضییع حقوق مردم ومتقابلاحقوق مجلس گردیده واین درحالی است‌که سطح آگاهی وهوشیاری مردم،نسبت به گذشته بیشترشده ومطالبات مردمی وضرورت تعامل وتماس وهمدلی با #نمایندگان نسبت به گذشته‌افزایش یافته است(به ویژه اینکه مقام‌معظم‌رهبری‌درموردمجلس یازدهم فرمودند:این‌مجلس؛ مجلس امیدوانتظارمردم است).

وقتی ازرهبرحکیم وفرزانه‌ی خویش میشنویم که #مجلس‌یازدهم یکی ازقوی‌ترین و #انقلابی‌ترین مجالس دوران انقلاب هم هست ؛ انتظار داریم که چنین مجلسی ازنزدیک یعنی در«خانه‌های مردم»ازطریق قاب‌تلویزیون‌ویاازموج‌رادیو، ازامیدبه‌آینده؛ از #الگوی‌اسلامی‌ایرانی‌پیشرفت ازافتخارات جمهوری اسلامی؛ازظرفیت‌های خداداد؛ازسیاستهای کلی نظام ؛ازاشتباهات گذشته ؛ازخائنین وخدمتگزاران ؛ازذلت وخواری وافول دشمن واز ….. بامردم‌صحبت وازنظرات وپیشنهادات مفیدوارزنده‌ی آنان استفاده نمایند.

باعنایت‌به مراتب بالا؛وبمنظور تسهیل‌درامرنظارت؛پیگیری ومطالبات انقلاب؛ضرورت راه اندازی یک شبکه #رادیویی ویک شبکه #تلویزیونی برای مجلس ؛بیش ازهرزمان دیگر احساس میگردد؛لذا؛پیشنهادمیگردد این موضوع مهم بعنوان ابزار ارتباط مردم ومجلس ؛درقانون شفافیت لحاظ‌گردد.

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس‌شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر
_شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

#لطفانشردهید
@mran_ir