بیانیه ی«شماره ی۳۹۹»موضوع :چرامی گوییم ؛ #مجلس درقانون‌شفافیت؛بایدیک شبکه‌ی رادیویی ویک شبکه‌ی تلویزیونی داشته باشد؟!!

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
موضوع :چرامی گوییم ؛ #مجلس در #قانون‌شفافیت؛بایدیک شبکه‌ی #رادیویی ویک شبکه‌ی #تلویزیونی داشته باشد؟!!

چنانچه این شبکه‌ها ایجادشوند؛ ونمایندگان بر اساس #سوگندشان عمل نمایند؛نگرش‌هانسبت به مجلس دگرگون خواهد شد و مردم نسبت به آینده امیدوارتر می گردند؛
آنگاه ،همگان متوجه خواهندشد چگونه #مجلس‌درراس‌اموراست؟!!

متن #سوگندنامه به دلیل اهمیت موضوع:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
من در برابر قرآن مجید به خدای قادر ومتعال سوگندیاد می‌کنم

و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که :

پاسدار حریم اسلام،

نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم،

ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم

و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم

و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم،

از #قانون‌اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم”.

نمایندگان اقلیت‌های دینی نیز این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد کردند.

بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی #نمایندگانی که درجلسه نخست شرکت ندارند، باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدامی‌کنند،مراسم #سوگند را به جای آورند.

همه نماینده ها پس از سوگند، باید متن آن را هم امضا کنند.

اگر #نماینده‌ی‌مجلس به سوگندش عمل میکرد؛ درقبال بیانات #ولی امرمسلمین درمورد #زنان فعّالِ درجبهه‌ی #انقلاب،ساکت نمی نشست

_معظم له در دیدارجمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی می فرمایند:

زنان فعّالِ درجبهه‌ی انقلاب، یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردند
هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب،
هم در اوائل انقلاب،
هم در دوران جنگ تحمیلی؛
و از خودشان حضور نمایانی نشان دادند؛
نگذاریدحضورنمایان #زنان فعّال در جبهه‌ی انقلاب کمرنگ بشود.
دیگران درمواجهه‌ی با انقلاب و معارضه‌ی با انقلاب سعی میکنند از عنصر #زن و زنانِ کارآمداستفاده کنند

جبهه‌ی انقلاب، زنان کارآمد و فعّال و زبان‌آور و نویسنده و عالِم و دانشمند بمراتب بیشتر دارد؛
خانمهایی که :
اهل اِقدامند،
اهل فکرند،
اهل نگارش و نویسندگی اند،
اهل سخن گفتنند،
اهل فکر دادنند،
صحنه‌ی انقلاب و دفاع از انقلاب را خالی نگذارند
برای پیشرفت آنچه که در مورد زن؛ ما عرض میکنیم :
حتماً بایستی #صداوسیما یک نقش صددرصدی ایفا کند.
این را اعتقاد داریم ما و سفارش میکنیم،
حتماً بایستی صداوسیما یک نقش صددرصدی‌ای ایفا کند؛
میتواند؛ صداوسیما میتواند آنچنان فرهنگ‌سازی‌ای بکند که #زن‌مؤمن،فعّال،مجاهدفی‌سبیل‌الله،باحجاب، دارای خصوصیّات زن اسلامی، در جامعه محترم و مکرّم باشد؛
دیگران میخواهندعکسش اتّفاق بیفتد.
بعضی ازبرنامه‌های صداوسیما متأسّفانه درهمان جهتِ‌خاصّ دیگران است؛
بایدعکسْ عمل بشود؛
یعنی واقعاًباید #صداوسیما صددرصددرخدمت این فکرقرار بگیرد(۱۳۹۲/۰۲/۲۱ )

باعنایت‌به مراتب بالا؛وبمنظور تسهیل‌در امر #گفتن و اطلاع رسانی ؛ #نظارت و پیگیری مطالبات انقلاب؛ ضرورت راه اندازی یک شبکه #رادیویی ویک شبکه #تلویزیونی برای مجلس ؛بیش ازهرزمان دیگر احساس میگردد؛لذا؛ پیشنهادمیگردد:
این موضوع مهم بعنوان ابزار و پل ارتباط #مردم‌ومجلس ؛درقانون شفافیت‌آورده شودومصوب گردد .

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس‌شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر
_سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

#لطفانشردهید
@mran_ir