بیانیه ی«شماره ی ۳۹۱»_ شاخص۵۹:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس_جمهور_شایسته

_ شاخص۵۹:

ما #رئیس_جمهوری می خواهیم که بداند #حجاب یک حکم دینی است

مقام معظم رهبری دراین خصوص فرموده اند :

جنگیدن بادشمن؛از دور یک چیز آسانی به نظرمی‌آید؛
تاکسی نرودآنجا،صدای توپ وتفنگ و انفجار وماننداینهارانبیندو نشنود،درست درک نمیکندکه چه خبر است .
این جوان پامیشود میرودآنجا، جانش را کف دستش میگیرد، از خطرات عبور میکند،
_ برای چه؟!!
این در وصیّت‌نامه‌ها منعکس است؛
برای خدا،
برای امام،
برای #حجاب.
دیدید در وصیّت‌نامه‌های شهدا؛ چقدر درباره‌ی #حجاب توصیه شده؟!!
_حجاب یک حکم دینی است؛

این آرمان شهیدان فراموش نشود.

این‌جور نباشدکه تصوّر بشود «فقط یک جنگی بود مثل جنگهایی که بقیّه دارند در دنیامیکنند؛

این نبود قضیّه؛
قضیّه قضیّه‌ی #دین بود،
قضیّه‌ی #آرمان_الهی بود،
قضیّه‌ی #حاکمیّت_اسلام بود،
قضیّه‌ی #انقلاب بود،
اسلام انقلابی بودکه اینها را میکشاند.۱۳۹۵/۰۷/۰۵

ملت عزیز ایران بایدبدانند که #حفظ_انقلاب و برپانگاهداشتن پرچم عزت و شرف و ادامه‏ ی راه پُرافتخاری که مجاهدت های این ملت شریف در برابر ملتهای جهان، مخصوصاً مسلمانان گشود و به عنوان تنها راه غلبه بر فشار و ظلم قلدران شناخته شد، و تنها باطل السحر توطئه‏ های دشمنان بر علیه انقلاب و #جمهوری_اسلامی، همانا حراست از اصول بنیانیِ انقلاب و پاسداری از #ارزشهای_انقلاب است؛ که #حجاب؛یکی ازمهترین این ارزشهاست.

 نکته :
چه می شود که ؟!!:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۴۱۳ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۴، «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف»

و درجلسه ۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۴، «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را مصوب وابلاغ مینماید؛امّاباکمال تأسف؛ اجرانمی شود

چرا اجرا نمی شود؟!!

گویادراین۲۳سال #رئیس _جمهور نداشته ایم 

_به همین دلیل؛ رهبر معظم انقلاب ؛درتاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ سیاست های کلی نظام « در امور #انتخابات » را ابلاغ وتأکیدمی فرمایند که #رئیس_جمهور باید : #مدیر ، #مدبر و #رجل_سیاسی باشد
_بدیهی است که مجلس بایدبر اساس این سیاستها #قانون_انتخابات رامصوب و ابلاغ مینمود؛که تا امروز به انجام نشده است

لذاست؛که ماوظیفه داریم ؛ تاحصول نتیجه موضوع را ازطریق #مجلس و #شورای_نگهبان پیگیری نماییم

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_یکشنبه _ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

#لطفانشردهید
@mran_ir