بیانیه ی«شماره ی ۳۹۲» شاخص۶۰:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس_جمهور_شایسته
_ شاخص۶۰:

ما #رئیس_جمهوری می خواهیم که بداند: #اسلام انسان را شناخته است که حکم #حجاب را داده

_ باید #خون_گریست از آنچه گذشت

مقام معظم رهبری دراین خصوص فرموده اند :

بعضی‌ها کار #فرهنگی را در داخل دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند
خیال میکنند کار [فرهنگی این است‌]
میگویند باید دانشجو شاد باشد
_شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است امّا چه‌جوری؟!!
_به چه قیمتی؟!!
غربی‌ها چقدر بهره برده‌اند از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟!!
میگفتند در اروپا؛ حجاب نیست و زن و مرد با هم قاطی‌اند،
وهوس وشوق جنسی هم؛ در آنجا طبعاً کنترل‌شده است 
حالا شما نگاه کنید ببینید همین‌جور است؟!!
آیا #هوسها کنترل‌شده است یا هوسها تحریک‌شده است؟!!
این‌همه جنایت جنسی امروز دارد در آمریکا و در اروپا اتّفاق می‌افتد
به جنس مخالف هم دیگر حالا اکتفا نمیکنند
و از این بدتر هم خواهد شد
_اسلام انسان را شناخته است که حکم #حجاب را داده،
حکم عدم اختلاط زن و مرد را داده .
اسلام من و شما را شناخته، [انسان‌] مال خدا است و [او] آفریننده‌ی ما است .
اردوی مختلط یعنی چه؟!!
کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط؟!!گاهی حتّی خارج از کشور
_ نه 
کار #فرهنگی ماهیّت دیگری دارد،مفهوم دیگری دارد؛
مسئولین فرهنگی دانشگاه‌ها بفهمند چه‌کار میکنند.۱۳۹۴/۰۸/۲۰ 
_ نکته :
دانشگاه تحت مدیریت وزیر 
وزیر تحت مدیریت رئیس جمهور 
رئیس جمهور ووزیر تحت نظارت مجلس
حالا مشخص می شود که چرا؛مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ #سیاست_های_کلی_انتخابات را جهت انتخاب رئیس جمهوربا #لیاقت ومجلس با #کفایت ؛ ابلاغ فرموده اند

بدیهی است که مجلس بایدبر اساس این سیاستها #قانون_انتخابات رامصوب و ابلاغ مینمود؛که تابه امروز؛ کاری #شایسته ودر #ترازجمهوری_اسلامی صورت نگرفته است

لذاست؛که ماوظیفه داریم ؛ تاحصول نتیجه موضوع را ازطریق #مجلس و #شورای_نگهبان پیگیری نماییم

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_دوشنبه _۱۳۹۹/۰۴/۲۳

#لطفانشردهید
@mran_ir