بیانیه ی«شماره ی ۳۹۴»شاخص۶۲:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس_جمهور_شایسته

_ شاخص۶۲:

 #مار در آستین نباشد 

اینک بر همگان روشن گردید که #رئیس_جمهور چگونه می تواند،عزت ؛ آبرو، وسرمایه ی کشور را درمعرض خطر قرار دهد ؟!!!

آیاآن روز؛پای #صندوق_رأی سخنان رهبری درپیام به کنگره عظیم حج مورخ۱۳۸۳/۱۰/۲۹را فراموش کرده بودیم که اینگونه انتخاب نمودیم؟!!

معظم له در پیام فوق چنین فرمودند :

استکبار، همه‌ی ظرفیت توانائیهای خود را به میدان آورده است. در یکجا با #فشارسیاسی، در یکجا با #تهدیداقتصادی، در جائی با #ترفندتبلیغاتی و در جائی دیگر – مانندعراق وافغانستان وپیش از آن درفلسطین و قدس- با بمب و موشک و تانک و چکمه پوشان نظامی، به عرصه‌ی نبرد سرنوشت ساز وارد شده است.

مهمترین ابزار این دَدْمَنِشان آدمیخوار، پرده‌ی نفاق و فریبی است که بر چهره‌ی خود کشیده‌اند. جوخه‌های تروریستی را تجهیز و به قصد جان بیگناهان روانه میکنند، و دم از مبارزه با تروریسم میزنند. از دولت تروریست و جلادی که فلسطین را غصب کرده، علناً پشتیبانی میکنند و مدافعان جان به لب رسیده‌ی فلسطینی را #تروریست می نامند.

سلاحهای کشتار جمعی اتمی و شیمیائی و میکربی را تولید و توزیع و مصرف میکنند و فجایعی مانند هیروشیما و حلبچه و خطوط دفاعی ایرانیان در جنگ تحمیلی پدید میآورند و در عین حال شعار کنترل سلاح کشتار جمعی سر میدهند.

آنان خود در پشت سرِ مافیای کثیف #موادمخدرند ودم از مبارزه با موادمخدر میزنند.

آنان نمایش عِلْم‌گرائی و جهانی سازىِ عِلْم میدهند و آنگاه با پیشرفت دانش و فناوری در جهان اسلام مقابله میکنند و سر بر آوردن فناوری هسته‌ئی صلح‌آمیز در کشورهای اسلامی را، گناهی بزرگ میشمارند.

از آزادی و حقوق اقلیتها سخن میگویند، و حق آموزش و تحصیل را از دختران مسلمان، بجرم پایبندی به #حجاب_اسلامی سلب میکنند.

درباره‌ی #آزادی بیان و عقیده داد سخن میدهند، و ابراز عقیده درباره‌ی صهیونیزم راجرُم می شمرندو بسیاری از آثار فکری و قلمی برجسته‌ی اسلامی را و حتی اسناد به دست آمده از لانه‌ی جاسوسی آمریکا در تهران را، در آمریکا اجازه‌ی نشر نمیدهند.

در باب #حقوق_بشر پرگوئی میکنند، اما دهها اردوگاهِ شکنجه چون گُوانْتانامُو و اَبُوغُرَیْبْ بپا میکنند، یا در مقابل چنین فجایع کم نظیری سکوت رضایت‌آمیز در پیش میگیرند.

آنها از احترام به همه‌ی مذاهب سخن میگویند، اما از مُرتَّدِ مَهْدُورُالدَّمی چون #سلمان_رشدی حمایت میکنند و در رادیوی دولتی انگلیس، سخن کُفرآمیز بر ضِدّ مقدسات اسلامی می پراکنَنَد.

_برای اینکه تاریخ تکرار نشود؛ دربیانیه های قبلی تأکید گردیده :
_ وظیفه ی ما چیست ؟!!
_چگونه باید مطالبه گری نمود؟!!
_باچه نهادی بایدتماس گرفت؟!!

تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_چهار‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

#لطفانشردهید
@mran_ir