اطلاعیه«شماره ۵۵۸»  #حقوق شهروندی(شماره‌ی۲)؛

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

مدت باقیمانده : ۱۷۲ روز
ریاست محترم سازمان #صداوسیما؛
سلام علیکم؛
 #حقوق شهروندی(شماره‌ی۲)؛
رئیس جمهور:حقوق #شهروندی فقط درکتابت وتدوین یک جزوه و دفترچه نبود.
مردم : اگرآنچه نوشته ایدکتاب وجزوه نیست؛پس حقوق ما را بدهید
مسائل فراوانی وجود داردکه آقای روحانی بایدپاسخ بدهند

در دوران #ریاست_جمهوری ایشان؛ خسارتهای فراوانی دیده ایم که حداقل به بهای کسب تجربه؛ بایدبا #شفاف‌سازی جبران گردد
 ان شاء الله؛ برای #حفظ‌انقلاب؛ از ایشان حساب کشی خواهیم کرد؛ که این کار؛ یک رسم پسندیده و رویه ی جاری کشورشود ودر تاریخ بماند؛ تادیگر کسی؛به این راحتی کاندیدریاست جمهوری نشود 

خدا را شاکریم که برای طرح سئوال از ایشان؛ هم ؛ انسانهای #فهیم_باسوادومتخصصی این کار را در نظام مقدس #جمهوری_اسلامی فراوان داریم وهم ابزار آنرا که #صداوسیما باشد.

جناب آقای علی عسکری :
این موضوع مهم؛ ارزش آنرا دارد که #صداوسیما یک شبکه #مستقل تحت عنوان #مطالبه_گری ازمسئولین ویابه عبارت دیگر؛ شبکه‌ی #امربه‌معروف «مردم به دولت»رابه این کار اختصاص دهد
ما ازجنابعالی می خواهیم که هر چه زودترمقدمات این کارمهم را فراهم نمایید

برای تسریع در کار؛پیشنهادمیگردد؛ تاحصول نتیجه همه با #صداوسیما تماس بگیرندوموضوع فوق راپیگیری نمایند .
صدا وسیما _ ۱۶۲

یکشنبه _ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر
#لطفانشردهید
@mran_ir